Actieve kennisuitwisseling voor gemeenten met WKO en bijpassende klimaatinstallaties

Op dinsdag 10 oktober organiseert Gebruikersplatform Bodemenergie de workshop ‘WKO voor Gemeentelijk Vastgoed’. Het uitwisselen van ervaringen met WKO-systemen bij panden van gemeentelijke organisaties staat centraal.

De bijeenkomst start met enkele praktijkverhalen over de WKO-scan van het Gebruikersplatform Bodemenergie, over innovatief aanbesteden en het Energielabel en de betekenis van WKO hierbij. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen de ervaringen met hun WKO-systeem delen en bespreken met de andere aanwezigen. Het uiteindelijke doel is om op basis van al die gezamenlijke ervaringen, nieuwe kennis en verbetermogelijkheden voor het eigen systeem te vergaren.

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten geïnvesteerd in de verduurzaming van hun gebouwen door de klimaatinstallaties aan te sluiten op een bodemenergiesysteem. Maar niet alle projecten zijn vanaf dag één succesvol. Helaas komt het nog geregeld voor dat WKO-systemen opstartproblemen ervaren en soms zelfs enkele jaren na oplevering nog steeds niet optimaal functioneren. De problemen die deze gemeenten ondervinden, zijn zeer divers; van inregelproblemen tot onbalans en van een tekort aan energie tot een slechte afstemming met het afgiftesysteem.

Problemen openhartig bespreken
Tijdens deze workshop komen beheerders en eigenaren van enkele gemeentelijke panden aan het woord, waarbij ze openhartig over hun problemen spreken. Zij geven aan hoe zij die problemen ervaarden, op welke manier zij aan een oplossing hebben gewerkt, en hoe ze uiteindelijk de optimalisatie voor elkaar hebben gekregen. In veel situaties gaat het vooral om gerichte monitoring en het kiezen van de juiste partners. Ook deze onderwerpen komen prominent aan bod op dinsdag 10 oktober:

  • De optimalisatie van klimaatinstallaties met WKO met een WKO-scan
  • Hoe kan WKO helpen bij de verbetering van een energielabel
  • Innovatief aanbesteden.

Ervaringen uitwisselen
Na de presentaties van ervaringsdeskundigen, kunnen alle deelnemers plaatsnemen aan een aantal discussietafels. Daar worden herkenbare thema’s rondom WKO-systemen besproken met beheerders van gemeentelijke panden. Tijdens die rondetafelgesprekken hebben de deelnemers de kans om in detail te luisteren naar de oplossingen van anderen, en ook om hun eigen situatie en eventuele problemen voor te leggen aan collega-deskundigen.

Gemeente als gastheer
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij een gemeente die zelf veel ervaring heeft met WKO-systemen. Welke gemeente dat is, wordt nader bekend gemaakt. Zodra de invulling van het programma bekend is, leest u dat hier online. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, reserveer dinsdagmiddag 10 oktober alvast in de agenda.

Bel voor meer informatie Dick Westgeest, voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie, op 06-47067057

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone