Workshop ‘WKO voor Gemeentelijk Vastgoed’

Op dinsdag 10 oktober organiseert Gebruikersplatform Bodemenergie de workshop ‘WKO voor Gemeentelijk Vastgoed’. Balans brengen in een onevenwichtig WKO-systeem en het uitwisselen van ervaringen met WKO-systemen bij panden van gemeentelijke organisaties staat centraal.

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten geïnvesteerd in de verduurzaming van hun gebouwen door de klimaatinstallaties aan te sluiten op een bodemenergiesysteem. Maar niet alle projecten zijn vanaf dag één succesvol. Helaas komt het nog geregeld voor dat WKO-systemen opstartproblemen ervaren en soms zelfs enkele jaren na oplevering nog steeds niet optimaal functioneren. De problemen die deze gemeenten ondervinden, zijn zeer divers; van inregelproblemen tot onbalans en van een tekort aan energie tot een slechte afstemming met het afgiftesysteem.

Problemen openhartig bespreken
Tijdens onze workshop ‘WKO voor Gemeentelijk Vastgoed’ spreken beheerders en eigenaren van enkele gemeentelijke panden openhartig over hun problemen. Zij geven aan wat de problemen waren, op welke manier zij naar een oplossing werkten, en hoe ze uiteindelijk de optimalisatie voor elkaar kregen. Steeds vaker blijkt dat de WKO-scan, die het Gebruikersplatform Bodemenergie ontwikkelde, het nodige inzicht en vervolgens verbeteringen oplevert.
Tijdens deze workshop komen verder de volgende onderwerpen prominent aan bod:

  • WKO-installaties optimaliseren met een WKO-scan (met praktijkervaringen vanuit gemeente Utrecht en gemeente Alphen aan de Rijn)
  • Hoe helpt WKO bij het verbeteren van het Energielabel
  • Innovatief aanbesteden

Ervaringen uitwisselen
Na de presentaties van ervaringsdeskundigen, kunnen alle deelnemers plaatsnemen aan een aantal discussietafels. Daar worden herkenbare thema’s rondom WKO-systemen besproken met beheerders van gemeentelijke panden. Tijdens die rondetafelgesprekken hebben de deelnemers de kans om in detail te luisteren naar de oplossingen van anderen, en ook om hun eigen situatie en eventuele problemen voor te leggen aan collega-deskundigen.

Gemeente als gastheer
De workshop vindt plaats bij Maaspoort Sport & Events, Marathonloop 1 in ’s-Hertogenbosch. Voor leden van het Gebruikersplatform Bodemenergie is deelname kosteloos. Ook niet-leden zijn welkom. Voor hen bedragen de kosten € 150,– excl. BTW. Lid worden van het gebruikersplatform kan natuurlijk ook. Voor slechts € 200,– per jaar kunnen twee medewerkers van een organisatie alle bijeenkomsten van het platform gratis bezoeken.

U kunt zich hier aanmelden voor deze workshop.

Bel voor meer informatie Dick Westgeest, voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie, op 06-47067057