29 november – nieuwe cursus G: Regie op Bodemenergie

Een aardgas-vrije toekomst is onder andere te bereiken met warmte- en koudeopslag (wko). Maar om met wko een hoog rendement te halen, hebben beheerders kennis en kunde nodig. BodemenergieNL en Gebruikersplatform Bodemenergie bieden eindgebruikers daarom de nieuwe eendaagse cursus G: Regie op Bodemenergie op donderdag 29 november.

Deze nieuwe cursus is bedoeld voor regievoerders, zoals eindgebruikers, managers en/of opdrachtgevers van bodemenergiesystemen. Het doel is om hen verzicht te bieden: welke factoren zijn bepalend voor een goed functionerend bodemenergiesysteem? En hoe kun je als gebruiker een goede regie voeren op de exploitatie van een bodemenergiesysteem? De cursus duurt één dag en behandelt veel belangrijke aspecten van bodemenergiesystemen in zes lesblokken. Dit zijn: Context en stakeholders, Kansen, risico’s en verplichtingen, Maatregelen en taken, Aansturing en uitvoering, Monitoring en prestaties en Verandering en bijsturing.

Voorbereidingsopdracht
Deelnemers ontvangen vooraf een voorbereidingsopdracht, zodat zij alles uit de cursusdag kunnen halen. Na afloop van de cursus hebben deelnemers voldoende kennis om zelf regie te houden op hun wko-systeem. Er wordt ook inzicht gegeven in prestatiefactoren en sleutelparameters.

Kosten een aanmelden
Let op: de cursus G: Regie op Bodemenergie is specifiek voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen. Wilt u wel informatie over de exploitatie, maar bent u geen eindgebruiker, dan is waarschijnlijk cursus E beter voor u. Leden van het Gebruikersplatform Bodemenergie krijgen 15% korting, voor het bedraagt de prijs € 695,- excl. btw..

U kunt zich voor de cursus G: Regie op Bodemenergie inschrijven op de website van Bodemenergie NL