Beursbezoekers inspireren via stand en symposium

Op vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer was het Gebruikersplatform Bodemenergie 3 dagen aanwezig om beursbezoekers te informeren over bodemenergie. Voorzitter Dick Westgeest, Wouter Wienk (RVO), Rinske de Jong (RVO)en eindgebruikers Hans Fassbender (de Muzerij) en Adri Meijdam (asr) stonden bij toerbeurt in de stand om belangstellenden te inspireren.

Op de 2e dag van de beurs kon het Gebruikersplatform een paar belangrijke issues aankaarten tijdens het mini-symposium ‘Energie’. Hoe realiseren we de energietransitie? Hoe meten we kantoorgebouwen Energielabel C of zuiniger aan en hoe optimaliseren we een WKO-systeem? Dat waren in grote lijnen de vraagstukken die de 3 sprekers aanstipten. Het symposium trok een select maar oprecht betrokken gezelschap aan, met na afloop een paar goede vragen voor de sprekers. Alles bij elkaar gaf de bijeenkomst het debat over duurzame bodemenergie weer een goede zet voorwaarts.

Hulp van de WKO-scan
De WKO-scan, die het Gebruikersplatform Bodemenergie aan leden aanbiedt, heeft al menig haperende installatie optimaal laten functioneren. Een voorbeeld is het WKO-systeem van Alphen aan de Rijn, dat al sinds 2002 in gebruik is. Helaas was de balans in de bodem daar onvoldoende, en door ondeskundigheid en verkeerde motieven bij exploitant, beheerder en het onderhoudsbedrijf had het systeem al bij een buitentemperatuur van 15° ruggensteun van cv-ketels nodig. Toen Alphen aan de Rijn een WKO-scan liet uitvoeren, waarbij onafhankelijke deskundigen het systeem komen bekijken, is het de goede kant opgegaan. Ivo Everts van Ates Control verzorgde deze presentatie.

Richting Energielabel C of zelfs A
De 2e presentatie, ‘Van Energielabel G naar A’, sprak erg tot de verbeelding bij de beursbezoekers, gezien de volstromende zaal voor aanvang. Misschien begrijpelijk, aangezien kantoren groter dan 100 m2 vanaf 2023 minimaal Energielabel C moeten hebben. Wie bedenkt dat 53% van de Nederlandse kantoren nu nog label D, E, F of G heeft, beseft wat een grote uitdaging ons nog wacht. Paul Gerats, van Sweegers & de Bruijn Ingenieurs, toonde maatregelenpakketten waarmee gebouwen te verduurzamen zijn. Voor fictieve panden uit de jaren 70, 90 en van rond 2000, liet hij zien welke effecten de pakketten hebben voor het Energielabel. En welk kostenplaatje daar ongeveer aanhangt. De modellen lieten zien dat gebouwen uit de jaren 90 en ouder, zeer moeilijk zónder WKO-systeem Energielabel C bereiken. ‘Uiteindelijk ontkomen we er niet aan om duurzame warmte te gebruiken’, stelde hij, ‘hetzij uit WKO, hetzij via de lucht of andere duurzame bronnen.’

Energieneutraal in 2030
De Universiteit Utrecht heeft nog duurzamere ambities: de organisatie streeft ernaar in 2030 energieneutraal te zijn. De universiteit is al behoorlijk duurzaam, maar uiteraard blijft het ook voor hen een grote uitdaging om de energietransitie te realiseren. Frédérique Houben, taakgroephoofd en programmamanager Energie bij de Universiteit Utrecht, schetste wat de universiteit doet qua duurzame energieopwekking, zoals bodemenergie, en wat de uitdagingen zijn om het nog te optimaliseren. Zo denkt de universiteit bijvoorbeeld nu al na over het elektriciteitsverbruik dat zal stijgen met het uitbreiden van de WKO-systemen. Zijn extra zonnepanelen daarop een antwoord, of windenergie, of geothermie? Frédérique Houben won in 2017 de WKO Duurzaamheid Award tijdens het Nationaal Symposium in november.

Bekijk, als u lid bent van Gebruikersplatform Bodemenergie, ook de handouts van presentaties van Ivo Everts, Paul Gerats en Fréderique Houben.

inspireren via stand en symposiumkennisdelen over bodemenergiekennisdelen over bodemenergie

Foto links boven: Fréderique Houben legt uit hoe de Universiteit Utrecht richting energieneutraal gaat