LenteAkkoord 2018 betekent grote doorbraak voor bodemenergie

Begin deze lente bleek dat het afscheid van aardgas menens is in Nederland. We stappen massaal over op alternatieve, meer duurzame manieren voor energieopwekking en -benutting. En een van de sterke troeven is bodemenergie. Nog even, en iedere Nederlander is bekend met deze techniek.

29 maart 2018 mag met recht de ‘nationale aardgasvrij-dag’ heten: het kabinet kondigde die dag aan dat de gaskraan in Groningen in 2030 dichtgaat en Ferdi Licher, programmadirecteur bouwen en energie van het Ministerie van BZK, liet weten dat de verplichte gasaansluiting van nieuwbouwwoningen per 1 juli komt te vervallen. Dat laatste vond plaats bij het congres ‘Aardgasvrije nieuwbouw’ in Utrecht. Een ‘Energiewende’ noemde Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, het kabinetsbesluit. Ook Ferdi Licher zei iets in die trant: ‘Overal zoemt het rond: aardgasvrij, warmtepomp, WKO, zonne-energie. Rustig afwachten is er niet meer bij. We moeten nu het tempo erin brengen.’

Alternatief voor aardgas bij woningen
Deze ‘Energiewende’ kan bijna niet anders dan de definitieve doorbraak betekenen voor bodemenergie. Niet alleen voor de utiliteitsbouw en de industrie maar ook in nieuwbouwwijken. Tijdens het congres ‘Aardgasvrije nieuwbouw’ overhandigde Claudia Bouwens van het LenteAkkoord Ferdi Licher de brochure ‘Alternatieven voor aardgas’. Daarin staan de plus- en minpunten, de investeringskosten en de jaarlasten opgesomd van alle goede aardgas-alternatieven. Het is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals. Open bodembron (wko) staat ook in het rijtje. De techniek staat in de brochure zelfs aangegeven als één van de meest geschikte alternatieven voor aardgasvrij voor met name rijwoningen, appartementen en hoogbouw.

Collectieve wko
Te verwachten is dat bodemenergie in woonwijken vaak wordt toegepast in combinatie met andere energieconcepten. ‘Er zijn altijd verschillende opties in combinatie met elkaar nodig. Welke combinaties het best haalbaar zijn, hangt af van lokale omstandigheden, de woningtypologie en het gekozen energieconcept’, valt ook te lezen in de brochure ‘Alternatieven voor aardgas’. De Tilburgse nieuwbouwwijk Clarissenhof is hier een mooi voorbeeld van. De wijk krijgt een collectieve wko van een doublet met één warme en één koude bron. Met een dubbel uitgevoerde (warm-koud) ringleiding door de hele wijk. Bij dit bodemenergieconcept werken wko, warmtepompmodules, ringleiding en distributiesets in harmonie met elkaar samen. En in Nagele maakten bewoners zelf een plan voor een betaalbare energieneutrale wijk. Daarbij willen ook zij gebruik willen van onder meer collectieve wko. Het is een glim van wat bodemenergie ook in nieuwbouwwijken kan betekenen.