Masterclass WKO-installaties trekt veel belangstelling van vastgoedsector

Meer dan 100 geïnteresseerde vastgoedmanagers, -adviseurs en andere gebouweigenaren kwamen op dinsdag 27 juni naar de Masterclass WKO-installaties.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de VGME, de brancheorganisatie voor vastgoedmanagers en -experts, samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie en brancheorganisatie FHI. De aanleiding is duidelijk. De vastgoedsector in Nederland moet in snel tempo verduurzamen en veel eigenaren en adviseurs zien de inzet van bodemenergie als een belangrijke maatregel om dit te realiseren.

Maar een WKO-systeem is nog geen ‘broodje van de bakker’. De aanwezigen in de zaal die al ervaring hebben, maakten dat al snel duidelijk. Bij veel installaties schort het aan de optimalisatie. Het valt voor eigenaren niet mee om een balans, een goed rendement of een klachtenvrije werking te realiseren. De eerste spreker deze middag Frank Cogels van L&A Real Estate Solutions, nam de deelnemers mee in zijn reis langs de verschillende onderdelen van een WKO. Het langst bleef Cogels stilstaan bij, wat hij noemt, de bodembalansherstellers. Het belangrijkste van een WKO is namelijk de balans in de bodem. Zijn advies is dat je altijd bij het ontwerp van een WKO-systeem rekening moet houden met de mogelijkheid om te regenereren.

Rijksoverheid gaat ervoor
Vervolgens vertelde Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf zijn ervaringen met WKO-systemen, en juist ook bij het gebouw Westraven in Nieuwegein, waar de bijeenkomst plaatsvond. De overheid wil in 2040, of eerder als dat mogelijk is, al haar gebouwen energieneutraal maken. En de WKO zal daarin een voorname rol spelen. Echter, op dit moment heeft de overheid pas 50 WKO’s in gebruik, en dat op een vastgoedbestand van circa 7000 gebouwen. De ervaringen bij het ingrijpend gerenoveerde gebouw Westraven is dat er veel moet worden geoptimaliseerd, ook aan de WKO.
Ivo Booijink, senior adviseur Energie bij Rijkswaterstaat, haakte in op het verhaal van zijn collega door de mogelijkheden van oppervlaktewater te tonen. Uit onderzoek blijkt dat oppervlaktewater veel kansen biedt om een WKO-systeem te optimaliseren en de benutting van duurzame energie te vergroten.

Missie van het Gebruikersplatform
Na een korte koffiepauze vertelde Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie, aan de vele vastgoedbeheerders en -adviseurs in de zaal wat de waarde is van het Gebruikersplatform. Investeer je in een WKO dan is het Gebruikersplatform Bodemenergie, met zijn tientallen bijeenkomsten per jaar, het ideale podium voor kennisuitwisseling. De afsluitende presentatie was voor Paul Gerats, senior adviseur en partner bij adviesbureau Sweegers en De Bruin. Hij kwam vertellen hoe je een beter Energielabel en een lage Energie-index in de praktijk kunt bereiken. Daarvoor liep hij stap voor stap alle maatregelen af, en de winst die al die maatregelen opleveren in de energieprestatieberekeningen. Uit zijn berekeningen blijkt dat het niet eenvoudig is om naar een label C, laat staan naar een label A te komen. Zeker bij oudere gebouwen moet je alles uit de kast halen, inclusief een WKO, om bij label A te komen.

Rondleiding en netwerkborrel
De middag werd afgesloten met een bezoek aan de installatieruimte van gebouw Westraven, waar de adviseurs, eigenaren en techneuten de techniek konden bewonderen. En bij de netwerkborrel werd nog uitgebreid nagepraat door de vele aanwezigen. Toen zij naar huis gingen waren ze in elk geval beter geïnformeerd over het hoe en waarom van WKO-systemen dan voorafgaand aan de bijeenkomst.

Veel belangstelling van vastgoedmanagers en -adviseurs voor de Masterclass WKO-installaties.

Download voor een nog beter beeld ook het uitgebreide verslag Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren

Of download de presentaties van de sprekers Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren