Onderzoek ODH naar functioneren WKO’s: 80% bespaart energie

Omgevingsdienst Haaglanden heeft 42 bodemenergiesystemen in hun beheersgebied uitgebreid geanalyseerd en beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat 20% optimaal functioneert en 60% functioneert als verwacht. De overgebleven 20%, 9 systemen, functioneert ondermaats.

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) bekeek 33 installaties bij kantoren en 9 bij glastuinbouwbedrijven. Ze zijn daarbij bijgestaan door externe consultants en hebben vooral gekeken naar de werking van het gehele systeem, dus het bodemenergiesysteem zoals gedefinieerd in de BRL 11.000 en 6.000-21. Bij 80% van de 42 onderzochte bodemenergiesystemen is er sprake van energiebesparing. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is dit al een flinke verbetering.

Aandacht voor beheer
Desondanks kan de energiebesparing bij de meeste WKO-systemen verbeteren, als er meer aandacht zou worden besteed aan het beheer. Bij 60% van de in dit onderzoek bekeken systemen is daar nog te weinig aandacht voor. Uit het onderzoek blijkt dat deze gebruikers of beheerders vaak specifieke kennis rondom de techniek missen en niet kunnen overzien of de installatie optimaal functioneert. Hierdoor mist degene die de energierekening betaalt een stimulans om in actie te komen en maatregelen door te voeren. Het gaat deze personen meestal met name om het klimaatcomfort en het voorkomen van storingen. Het energieverbruik is hierbij van ondergeschikt belang.

Geringe investering
Dat is zonde, want met de juiste aandacht van de gebruiker en een geringe investering kunnen bestaande bodemenergiesystemen – die nu gemiddeld functioneren – relatief eenvoudig worden geoptimaliseerd. Installaties die in dit onderzoek van ODH slecht functioneren, 20% van de 42 bekeken systemen, vergen vaak een complexere aanpak en een grotere investering. Deze systemen zijn niet gedetailleerd geanalyseerd, zodat het onderzoek geen veel voorkomende oorzaak heeft geïdentificeerd voor het slechte functioneren.

Groot potentieel
Optimalisatie van gemiddeld en slecht functionerende klimaatinstallaties met WKO omvat een groot potentieel voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat is hard nodig om de gezamenlijke energiedoelstellingen te realiseren. Vanuit die gedachte is het noodzakelijk om alle middelen aan te wenden om optimalisatie te bewerkstellingen. Stilzetten van bestaande WKO-systemen is vernietiging van besparingspotentieel waarvoor veel geld is geïnvesteerd, stelt de ODH.

Download hier het hele onderzoek naar het functioneren van WKO’s uitgevoerd door ODH.