18 september: Op weg naar huis bijeenkomst bij Provinciehuis ’s-Hertogenbosch

Donderdag 18 september is het Gebruikersplatform Bodemenergie ‘s middags aanwezig in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. We organiseren er samen met onze partners een ‘Op weg naar huis bijeenkomst’. Dat zijn relatief korte maar zeer informatieve kennissessies waar we actuele onderwerpen over bodemenergie aan de kaak stellen. Na de presentaties is er veel tijd voor discussies met de sprekers en de andere aanwezigen. We nodigen onze leden en potentiele leden van harte uit.

Deze Op weg naar huis bijeenkomst op 18 september heeft als thema ‘Het Energielabel in relatie tot wko’. René Bergman, projectleider bij de Provincie Noord-Brabant, geeft uitleg over de twee bodemenergiesystemen ter plaatse: één in het hoofdgebouw en één in de laagbouw. Beide systemen hebben een eigen vergunning; hoe dat in de praktijk werkt, doet Bergman uit de doeken.

Energiebalans van 2 gebouwen
Paul Gerats, senior adviseur en partner Sweegers & de Bruijn Ingenieurs, vertelt meer over de werking en monitoring van beide energiesystemen. Hij gaat ook in op de energiebalans in zowel de laagbouw als het hoofdgebouw en op onder meer tussentijdse uitbreidingsonderzoeken met een woonwijk in 2008.

Richting Energielabel A
Aansluitend geeft Gerats een presentatie over de relatie tussen bodemenergie en het Energielabel. Specifiek gaat dat erover hoe een beter Energielabel en een lage Energie-index met de duurzame techniek is te bereiken.

Sparren in kleine groepen
Na de presentaties krijgen alle aanwezigen de kans om in kleine groepen aan tafels hun mening, ideeën en eventuele zorgen te delen. Zo vormt de bijeenkomst alles bij elkaar een ideaal moment om nieuwe kennis op te doen én om kennis en ervaringen met andere bodemenergie-eindgebruikers te delen.

Voor leden is de toegang gratis, niet-leden zijn voor 150,- van harte welkom.

Hier kunt u het hele programma en de uitnodiging lezen. 

U kunt zich hier inschrijven voor deze bijeenkomst. 

Foto: Olaf Smit