Organisatie Gebruikersplatform Bodemenergie

BodemenergieNL
Voor de toekomstige structuur verkiest het Gebruikersplatform Bodemenergie qua organisatie om onder de vleugels te blijven van de vereniging BodemenergieNL. Dit betekent dat wij meeliften op de faciliteiten die al aanwezig zijn bij BodemenergieNL, zoals voor financiën, kennis, cursussen en administratie.

Programmaraad
Het Gebruikersplatform heeft een eigen Programmaraad. Die beslist over bijvoorbeeld beleid, financiën, communicatie, activiteiten en samenwerkingen. Alle gebruikersgroepen zijn erin vertegenwoordigd. De raad bestaat uit 9 personen. In deze raad zit ook een vertegenwoordiger van de RVO en een voorzitter. De Programmaraad kiest de voorzitter zelf, hij of zij hoeft geen eindgebruiker te zijn.

Naam Deelsector Werkzaam bij
Jan Mimpen kantoren Rijksdienst Vastgoedbedrijf
Marinus Stulp gemeente Gemeente Den Haag
Els Sonnemans bedrijventerreinen Radboud UMC Nijmegen
Jack Suijkerbuijk ziekenhuizen Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch
Adri Meijdam kantoren a.s.r.
Hans Fassbender gemeente Gemeente Den Bosch
Richard van Meersbergen wonen Brabant Wonen Oss
Wouter Wienk n.v.t. RVO
Dick Westgeest (voorzitter) n.v.t. Zelfstandig adviseur

Daarnaast kent de vereniging diverse commissies en werkgroepen. De inbreng van leden die in hun vrije tijd actief zijn in de diverse commissies en werkgroepen illustreert dat het Gebruikersplatform Bodemenergie een vereniging is voor en door leden.

Voor ondersteunende taken bij de organisatie van onder meer congressen en studiedagen maakt Gebruikersplatform Bodemenergie zo nodig ook gebruik van externe deskundigen.

Aanmelden voor de raad
De voorzitter van het Gebruikersplatform coördineert de activiteiten. Per 1 januari 2016 is de Programmaraad actief. Als eindgebruiker kunt u zich kandidaat stellen voor de programmaraad door u aan te melden via een e-mail aan voorzitter Dick Westgeest.

Voorzitter Dick Westgeest:

‘Ik ben trots sinds 2014 sturing aan te mogen geven aan het Gebruikersplatform Bodemenergie als voorzitter. Mijn speerpunten zijn optimalisatie van bestaande klimaatinstallatie met WKO middels diverse tools en de belangenbehartiging van de leden. Dit allemaal middels het organiseren van hoogwaardige bijeenkomsten binnen een gestroomlijnde professionele organisatie waarin samenwerking met relevante organisaties en koepels een belangrijke rol speelt. In het dagelijks leven adviseer ik bedrijven bij strategische en technische duurzaamheidsvraagstukken.’