Organisatie Gebruikersplatform

BodemenergieNL
Voor de toekomstige structuur verkiest het Gebruikersplatform Bodemenergie qua organisatie om onder de vleugels te blijven van de vereniging BodemenergieNL. Dit betekent dat wij meeliften op de faciliteiten die al aanwezig zijn bij BodemenergieNL, zoals voor financiën, kennis, cursussen en administratie.

Programmaraad
Het Gebruikersplatform heeft een eigen Programmaraad. Die beslist over bijvoorbeeld beleid, financiën, communicatie, activiteiten en samenwerkingen. Alle gebruikersgroepen zijn erin vertegenwoordigd. De raad bestaat uit 9 leden, allen eindgebruiker van een WKO. Daarnaast heeft de raad een vertegenwoordiger van de RVO en een voorzitter. De Programmaraad kiest de voorzitter zelf, hij of zij hoeft geen eindgebruiker te zijn. In totaal gaat het dus om 11 leden, of 10 als de voorzitter ook eindgebruiker is. We streven naar deze verdeling:

  • 5 leden van de gebruikersgroep Utiliteit
  • 2 leden van gebruikersgroep Zorg en wonen
  • 1 lid van de gebruikersgroep Agrarische sector
  • 1 lid van de gebruikersgroep Industrie

Aanmelden voor de raad
De voorzitter van het Gebruikersplatform coördineert de activiteiten. Per 1 januari 2016 is de Programmaraad actief. Als eindgebruiker kunt u zich kandidaat stellen door u aan te melden via e-mail, t.n.v. projectmanager Dick Westgeest.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone