Samenwerking

Overleg en kennisdeling
Het Gebruikersplatform werkt graag en zo veel mogelijk samen met partijen als Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf, koepelorganisaties en provincies. Met de vereniging BodemenergieNL overleggen wij geregeld over kwaliteit, garantie en service.

Met het ministerie van Economische Zaken praten wij over steun om ingewikkelde WKO-projecten aan te pakken. Ook is er ter verbetering van het WKO-systeem een intervisieteam opgericht met vertegenwoordiging uit de gehele keten. Daarnaast is er samenwerking met de markt, zoals met projectontwikkelaars, om de goede werking van WKO’s onder de aandacht te brengen.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone