Vooraankondiging: Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie op 23 november

Neemt u de tijd uw kennis van WKO-systemen up-to-date te houden? Het Gebruikersplatform Bodemenergie helpt u daar graag bij door u in korte tijd op de hoogte te brengen van ontwikkelingen. Tijdens het Nationaal Symposium 2017 van het Gebruikersplatform Bodemenergie op donderdag 23 november delen diverse deskundigen hun kennis met u. Er is deze dag veel ruimte voor discussie en u krijgt ruimschoots de kans vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen.

Uitreiking door Jacqueline Cramer
Niet in het minst staat het Nationaal Symposium ook in het teken van de uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award. Tijdens het symposium zal dit jaar voormalig-minister Jacqueline Cramer aanwezig zijn. Zij reikt op 23 november de WKO Duurzaamheid Award 2017 uit aan een WKO-eindgebruiker die als voorbeeld dient voor anderen.
Aan het eind van het symposium is er voor geïnteresseerden ook een rondleiding en een bezichtiging van het WKO-systeem van het a.s.r. gebouw ter plekke. Tot slot is er voldoende gelegenheid tot netwerken en ervaringen uitwisselen met andere eindgebruikers tijdens een afsluitende borrel.

Nationaal Symposium 2016
Vorig jaar was het thema ‘Meer garanties op betere prestaties van bodemenergiesystemen.’ In de wereld van de WKO-systemen zijn prestatiecontracten in opkomst. Dat is goed nieuws, want het komt nog te vaak voor dat extra kosten voor het verbeteren van installaties uiteindelijk bij de gebouweigenaren komen te liggen. Aan het woord kwamen Adri Meijdam van gastheer a.s.r. over het FOME-BES onderzoek, waarbij zij met een glasvezelkabel metingen uitvoeren rond hun zes koude en zes warme bronnen. Verder legde Selina Roskam van RVO uit dat WKO’s en energieprestatiecontracten een goed huwelijk vormen. Volgens haar is het daardoor ook mogelijk om meer rendement uit een WKO te krijgen. Een uitgebreid verslag van het Nationaal Symposium 2016 kunt u hier teruglezen.

Dit jaar ziet het Gebruikersplatform Bodemenergie u en andere geïnteresseerden heel graag opnieuw. Noteert u donderdag 23 november alvast in uw agenda? Dan houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen in het programma.