30 mei: Workshop voor kennisdeling bij Omgevingsdienst IJmond

Als overheden, ondernemers en inwoners staan we voor een grote opgave: in 2050 zullen we klimaatneutraal moeten leven, werken en wonen. Een klimaatsysteem met WKO is een goede stap in die richting. 

Uit de praktijk blijkt alleen dat WKO-installaties nogal wat uitdagingen met zich mee kunnen brengen. Gelukkig komt er, nu steeds meer ondernemingen overstappen op bodemenergie, steeds meer informatie over en praktijkervaring met WKO-systemen beschikbaar. Dat is erg waardevol voor het optimaliseren van klimaatsystemen met WKO.

Kennis is key
Om die informatie en praktijkervaringen te delen, organiseren Omgevingsdienst IJmond en Gebruikersplatform Bodemenergie op woensdag 30 mei samen een bijeenkomst voor eindgebruikers en experts. De bijeenkomst heeft als doel kennis uit te wisselen en op te doen. Deelnemers horen de gebruikservaringen van ervaringsdeskundigen, zij ontdekken meer over optimalisatie van klimaatsystemen met de WKO-scan die het Gebruikersplatform Bodemenergie aanbiedt, en hoe een WKO-installatie helpt het Energielabel naar label C te krijgen. Vanaf 1 januari 2023 is Energielabel C voor kantoren verplicht, per 1 januari 2030 moet dat zelfs Energielabel A zijn.

Ervaringsdeskundigen én uzelf aan het woord
Leden zijn van harte welkom om 30 mei vanaf 13.00 uur mee te luisteren, denken en praten bij Omgevingsdienst IJmond in Beverwijk. Na de presentaties van ervaringsdeskundigen neemt u plaats aan gesprekstafels. Daar gaat u groepsgewijs met andere deelnemers in gesprek over herkenbare thema’s rondom WKO-systemen. U kunt luisteren naar ervaringen van anderen en uw eigen situatie en uitdagingen voorleggen aan collega-gebruikers en experts.

Zet u 30 mei al vast in uw agenda? Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit inschrijfformulier.

Het volledige programma van de dag:

 • 13.00 uur Inloop met koffie en thee
 • 13.20 uur Welkom door dagvoorzitter Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond
 • 13.30 uur Presentatie gebruikerservaring Omgevingsdienst IJmond & WKO-  scan en optimalisatie Techniplan
  Door Peter Groot en Rik Molenaar
  Het eerste deel van deze presentatie neemt Peter Groot, teamleider bedrijfsbureau bij Omgevingsdienst IJmond, u mee in de gebruikservaringen van de Omgevingsdienst. Daarna vertelt Rik Molenaar, adviseur bij Techniplan, hoe het systeem door middel van de WKO-scan geoptimaliseerd is.
 • 14.15 uur Energielabel
  Door Paul Gerats 
  In 2023 moeten alle kantoorpanden minimaal Energielabel C hebben. Een goede manier op het energielabel sterk te verbeteren is de inzet van een WKO-installatie. Paul Gerats van Sweegers en de Bruijn vertelt u over de optimale van een WKO in vastgoed en de invloed ervan op het energielabel.
 • 14.35 uur Korte introductie van gesprekstafels
  In ongeveer 5 minuten per tafel* een korte toelichting op het gespreksonderwerp en de stellingen
 • 14.55 uur Koffiepauze
 • 15.15 uur Ronde 1: In gesprek
  U kunt plaatsnemen aan een van onze gesprekstafels, waar onder leiding van een expert een bepaald onderwerp* en diverse stellingen behandeld wordt. Luister naar ervaringen van anderen en deel uw eigen ervaringen. Zijn er vragen? Daar is de expert voor.
 • 16.00 uur Ronde 2: In gesprek
  U kunt plaatsnemen aan een van onze gesprekstafels, waar onder leiding van een expert een bepaald onderwerp* en diverse stellingen behandeld wordt. Luister naar ervaringen van anderen en deel uw eigen ervaringen. Zijn er vragen? Daar is de expert voor.
 • 16.45 uur Plenaire terugkoppeling
 • 17.00 uur Netwerkborrel*Gesprekstafels
 •  Verbetering energielabel door Paul Gerats (Sweegers en de Bruijn)
 •  Systeemscans door Rik Molenaar (Techniplan)
 •  Beheren en optimalisatie van de klimaatinstallatie met WKO door John Vieveen (Roodenburg) en Ivo Everts (Ates Control)
 •  Toezicht vanuit bevoegd gezag door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied