Ambities a.s.r. wat betreft duurzaamheid reiken ver

Toen verzekeraar a.s.r. het tijd vond voor een nieuw kantoorgebouw, koos het bedrijf voor renovatie van het huidige pand in plaats van nieuwbouw. En dan niet zomaar renoveren, maar zeer duurzaam. Het gebouw werd 50% zuiniger en ging van energielabel G naar A++. Medeverantwoordelijk voor het duurzame karakter van het gebouw is het bodemenergiesysteem voor warmte- en koudeopslag van a.s.r.. Een monitoringssysteem en glasvezelkabels houden dat systeem continu scherp in de gaten. Zo kan het optimaal presenteren.

Dankzij monitoringssysteem InsiteView heeft Adri Meijdam real time informatie over het energieverbruik van het gebouw en het functioneren van het bodemenergiesysteem. Adri Meijdam is specialist MVO van het Facilitair Bedrijf van a.s.r.. In 2017 kreeg hij een nominatie voor de WKO Duurzaamheid Award vanwege zijn inspanningen om het wko-systeem te optimaliseren en zijn ervaringen met anderen te delen. InsiteView is niet het enige gereedschap dat Meijdam toepast om “zijn” bodemenergiesysteem goed te monitoren. Hij deed ook mee aan het project FOME-BES, waarbij glasvezelkabels zeer secure metingen doen van het ondergrondse systeem.

Verstoring enkele koude bronnen
Secure metingen kunnen ook onaangename zaken aan het licht brengen. Aan het begin van het project met FOME-BES zagen Meijdam en zijn team dat er verstoringen zaten in 2 van de 6 koude bronnen. Monitoringsysteem InsiteView liet die verstoringen niet zien. Na 3 jaar werd duidelijk wat er waarschijnlijk aan de hand is: in de bodem is op die plekken de invloed van de Oude Rijn nog merkbaar. Deze achtergrondstroming verstoort de 2 koude bronnen van het WKO-systeem, zodat die nog maar met een beperkte bijdrage aan de koelcapaciteit kunnen leveren.

Decennia eerder klaar voor ‘Parijs-doelen’
De tegenslag weerhoudt Adri Meijdam en a.s.r. er niet van om nog duurzamer te worden. De ambities van a.s.r. op dat vlak reiken juist nog veel verder. Bij de Klimaatconferentie in Parijs in 2015 is vastgelegd dat kantoorgebouwen in 2050 maximaal 50 kWh/m2 werkelijk energieverbruik mogen hebben, dus op de gas- en elektrameter af te lezen. Meijdam: ‘Wij gebruiken nu ca. 70 kWh/m2 per jaar. Onze ambitie is om al in de periode 2020 – 2025 klaar te zijn voor ‘Parijs’ en die 50 kWh/m2 te halen.’

Lees meer over het bodemenergiesysteem bij a.s.r. in de uitgebreide projectbeschrijving. Met daarin onder andere goede adviezen van ervaringsdeskundige Adri Meijdam en zijn ideeën voor verdere verduurzaming.