“Bij beheer van WKO is datamanagement essentieel”

De route naar de aanleg van een WKO, inclusief de realisatie ervan, is al een redelijk complex proces. Maar ministens zo lastig – waarschijnlijk nog ingewikkelder – is de fase waarin de exploitatie en het beheer aanbreekt.

In de praktijk blijkt het, zelfs met hulp van de beste adviseurs en installateurs, niet mogelijk om in één keer een feilloos werkend systeem op te leveren. De ervaring leert dat om die reden altijd budgetruimte moet zijn om na oplevering verbeteringen aan te brengen.

“Een WKO is een complex en dynamisch proces dat niet zo maar werkt”, zegt Chris Overes, afdelingshoofd huisvesting bij een groot vastgoedcomplex van het ministerie van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk voor een omvangrijke WKO-installatie. “Het kost tijd om de processen onder de knie te krijgen en om de wisselwerking tussen de bronnen, de opwekkers en het afgiftesysteem te doorgronden en in de vingers te krijgen. Normaal gesproken ondersteunen technici een proces, maar bij een WKO zijn we zelf eigenaar van zo’n proces. En dat vraagt echt andere vaardigheden.” Volgens Overes is datamanagement dan ook essentieel.

Lees dit artikel verder in de pdf Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren