Belangenbehartiging

Belangenbehartiging, cursussen en netwerken

De potentie van bodemenergie is enorm. Daarom is het belangrijk dat we bodemenergiesystemen de komende jaren prominent op de voorgrond zetten. In de ideale situatie maken we eindgebruikers zo deskundig dat zij met het grootste gemak zelf hun WKO beheren en onderhouden. Daarvoor zet Gebruikersplatform Bodemenergie zich in.

Kennis als gereedschap

Er is steeds meer kennis nodig om een goed gebruik van WKO’s te waarborgen. Daarbij komt dat het nu niet alleen voor de ontwerpers en installateurs van een WKO verplicht is om gecertificeerd te zijn, maar ook voor de beheerder. En dat geldt dus ook voor de eindgebruiker die zelf als beheerder optreedt. Omdat kennis zo essentieel is, biedt Gebruikersplatform Bodemenergie cursussen aan voor gebruikers en exploitanten. Wij organiseren voor onze leden netwerkbijeenkomsten en zetten forums op, waar u kennis kunt opdoen en met elkaar van gedachten kunt wisselen.

Het Gebruikersplatform biedt daarnaast achtergrondartikelen waarin collega-gebruikers hun ervaringen met u delen. Uiteraard doen wij ook aan belangenbehartiging van onze leden, bij onder meer de overheden en collega-brancheorganisaties.