Besluit bodemenergiesystemen

Per 1 juli 2013 is het Besluit Bodemenergiesystemen van kracht, ook de Algemene Maatregel van Bestuur Bodemenergie (AMvB). Door de invoering van het besluit is de regelgeving voor open en gesloten systemen veranderd. De provincie blijft bevoegd gezag voor open systemen. De gemeente is echter bevoegd gezag geworden voor de gesloten systemen. Dat betekent dat de gemeente vanaf 1 juli 2013 gesloten systemen moet registreren en hierop moet handhaven.

Doelen

Het Besluit Bodemenergiesystemen heeft vier belangrijke doelen:

  • de vergunningverlening voor open systemen vereenvoudigen
  • de vergunningverlening voor gesloten systemen regelen
  • interferentie tussen open bodemenergiesystemen onderling, tussen gesloten systemen onderling en tussen open en gesloten systemen voorkomen
  • de kwaliteit van de aanleg van bodemenergiesystemen borgen, o.a. door certificering van bedrijven in te voeren