Flexibiliteit is beste medicijn bij gebruik WKO in de zorg

Steeds meer gebouwen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verzorgingscentra, ontdekken de potentie van bodemenergie voor hun energievoorziening. Maar de exploitatie van een WKO-systeem in een complexe omgeving als een ziekenhuis kent heel specifieke uitdagingen.

Hoe je een bodemenergiesysteem beheert en exploiteert bij een gebouw in de zorg, is de centrale vraag die sprekers op donderdag 25 april beantwoorden. We organiseren deze bijeenkomst in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg in samenwerking met NVTG. Deelname is gratis voor leden van GPB en NVTG (€ 150 voor niet leden).

Schat aan ervaring
Dagvoorzitter Henk van Zoelen interviewt op 25 april Paul Kolsters, teamleider Techniek & Onderhoud van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Kolsters vertelt onder meer hoe het ETZ tot haar 3 goed draaiende WKO-systemen is gekomen. Bij het ETZ is een schat aan ervaring aanwezig.

Tips en hot topics
Els Sonnemans van het RadboudUMC en Jack Suijkerbuijk van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verzorgen de presentatie ‘Tips en hot topics van ervaren WKO-beheerders’. Zij delen hun ervaringen, benoemen de zaken die echt belangrijk zijn om aandacht aan te schenken, en ze vertellen hoe zij hun werk hebben georganiseerd.      

Ontwerpen met softwareprogramma
Wim van Houdt van Tergooi Hilversum gaat in op de ontwerpstrategie voor WKO voor hun nieuw te bouwen ziekenhuis. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van een nieuw softwareprogramma dat het dynamisch gedrag in kaart bracht.

Total Cost of Ownership 
Verder verzorgt Mark Raaijmakers, ENGIE Utility Partners, twee presentaties. In de eerste gaat het om een rentabiliteitsstudie bij het Maxima Medisch Centrum, waarin hij onder meer ingaat op de vraag of de systemen een goede wisselwerking op elkaar hebben. De tweede presentatie behandelt het ontwerppakket ‘front end engineering’ (FEED). Daarmee kun je in een ontwerp afwegingen onderbouwen met TCO (Total Cost of Ownership)-berekeningen en business case.

Aanmelden
Na de presentaties is er volop ruimte om tijdens twee discussierondes met de sprekers in gesprek te gaan en uitgebreid te discussiëren. De middag sluit af met een netwerkborrel en een rondleiding langs de WKO-installatie van het ETZ in Tilburg.

Voor leden van de NVTG en het Gebruikersplatform Bodemenergie is deelname gratis. Aanmelden kan op deze pagina.