“Bodemenergie heeft meer mensen met passie nodig”

De potentie van bodemenergie in ons land is enorm. Daarom is het belangrijk om WKO’s de komende jaren prominent op de voorgrond te zetten.

Een zinvolle en belangrijke actie, zeker nu de overheid zich gedwongen voelt – denk aan de recente, gerechtelijke uitspraak en problemen met gaswinning in Groningen – om meer duurzame energiebronnen aan te spreken. “Daarvoor hebben we mensen met passie nodig; ervaringsdeskundigen die kunnen vertellen welke enorme winst bodemenergie hen oplevert. Dat is precies wat wij met het Gebruikersplatform Bodemenergie beogen.”
Een interview met Dick Westgeest

Sinds een jaar zet Dick Westgeest zich in om het Gebruikersplatform Bodemenergie (GPB) op de kaart te zetten. Het platform heeft een duidelijke doelstelling: gebruikers van warmte- en koudeopslagsystemen (WKO’s) met elkaar in contact brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen. En gebruikers zijn volgens het GPB mensen die voor de energie betalen en die ook het comfort genieten.

“Hoeveel WKO-systemen er in Nederland exact zijn, is onbekend. Wel hebben wij bij de provincies met de meeste WKO-systemen, Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht, een inventarisatie gedaan. Daarbij keken we vooral naar het aantal afgegeven vergunningen voor open WKO’s; dat gaat om enkele duizenden. Tegelijk zien we dat er heel wat vergunningen zijn afgegeven voor systemen die niet of nog niet zijn gerealiseerd of die inmiddels al zijn gestopt. Ook bestaan er soms meerdere vergunningen voor één en hetzelfde systeem, omdat er bijvoorbeeld revisies of nieuwe aanvragen voor eenzelfde systeem zijn ingediend en goedgekeurd. Desondanks kunnen we vaststellen dat er tussen de 1500 en 2000 open WKO’s zijn gerealiseerd in ons land. De techniek kent vele eindgebruikers die ongetwijfeld uiteenlopende ervaringen hebben”, zegt Westgeest.

Lees dit artikel verder in de pdf Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren