Bodemenergiesysteem van NIOO nu ook voor bezoekers herkenbaar

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen is al geruime tijd de bezitter en gebruiker van een zeer efficiënt bodemenergiesysteem. Het is ook een zeer bijzonder systeem, omdat het een van de twee in Nederland is dat MTO gebruikt (middelhoge temperaturen). Tijdens de open dag op 5 oktober jongstleden overhandigde Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie, het inmiddels befaamde ‘bodemenergie schildje’ aan Petra van den Berg, managing director van het NIOO.

Met het schildje kunnen organisaties die over een goed functionerend bodemenergiesysteem beschikken aan de buitenwereld tonen dat zij hun gebouwen met duurzame energie verwarmen en koelen. De open dag van het NIOO was dan ook een uitgelezen moment om het schildje aan de managing director, in het bijzijn van Louise Vet, algemeen directeur van NIOO-KNAW en hoogleraar bij de WUR, over te dragen.

Energie uit MTO-systeem
Het NIOO heeft, samen met Koppert Cress, als de twee enige organisaties in ons land een systeem van MTO. Een MTO-systeem kent een bodemtemperatuur die ligt tussen de 30 en 60 graden Celsius. Het systeem bij NIOO is in 2010 aangelegd. Samen met Koppert Cress is het NIOO in Nederland onderdeel van het project Heat Storage, waarmee de sector wil leren van de voor- en nadelen van MTO. Doordat er daarom bij dit systeem een uitgebreide monitoring plaatsvindt, zijn er al belangrijke lessen te trekken.

Wilt u meer weten over MTO, lees dan het verslag van onze bijeenkomst bij Koppert Cress.