Nieuws


Volg het Gebruikersplatform Bodemenergie op YouTube

Het Gebruikersplatform Bodemenergie is vanaf nu ook op YouTube te volgen. De belangenbehartiger van eindgebruikers en eigenaren van bodemenergiesystemen informeert zijn leden en andere geïnteresseerden via dit videokanaal over de laatste ontwikkelingen. Op dit moment zijn op het Youtube-kanaal allereerst […]


Cursus G: Regie op Bodemenergie

Cursus G: Regie op Bodemenergie is een cursus specifiek voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen. Voor ú dus! Een bodemenergiesysteem maakt gebruik van de bodem voor de levering van warmte of koude aan gebouwen. Een bodemenergiesysteem is een duurzaam installatieconcept, met een […]