Nieuws








Bodemenergiesystemen worden steeds efficiënter

Bodemenergiesystemen presteren over het algemeen beter dan voorheen. Dit komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het lijkt erop dat gebouwbeheerders steeds beter vat hebben op hun systemen.