NieuwsUnica en UvA genieten van 25 jaar zorgeloze zekerheid

Op het Sciencepark van de Universiteit van Amsterdam in Amsterdam-Oost werken dagelijks honderden studenten en wetenschappelijk medewerkers in gebouwen met een gezond en aangenaam binnenklimaat. De daarvoor benodigde energie wordt op een zo duurzaam mogelijke manier opgewekt.