NieuwsCursus SPF: Seasonal Performance Factor voor bodemenergiesystemen

Op 30 mei organiseert zusterorganisatie BodemenergieNL een cursus SPF. Hoe ga je om met de Seasonal Performance Factor voor bodemenergiesystemen? Aanleiding hiervoor is het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie) dat betrekking heeft op het energierendement van bodemenergiesystemen. Dit wordt uitgedrukt in […]