Cursus G: Regie op Bodemenergie

Cursus G: Regie op Bodemenergie is een cursus specifiek voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen. Voor ú dus!

Een bodemenergiesysteem maakt gebruik van de bodem voor de levering van warmte of koude aan gebouwen. Een bodemenergiesysteem is een duurzaam installatieconcept, met een lager energieverbruik in vergelijking met conventionele verwarming en koeling (bijvoorbeeld gasketel en koelmachine). Het lagere energieverbruik heeft een vermindering van uitstoot van CO2 en lagere energiekosten tot gevolg.

Het doel van de cursus is het bieden van overzicht: welke factoren zijn bepalend voor een goed functionerend bodemenergiesysteem en hoe kun je als gebruiker een goede regie voeren op de exploitatie van een bodemenergiesysteem. De cursus beoogt overzicht te geven van het speelveld van de exploitatie van een bodemenergiesysteem. Er wordt ook inzicht in prestatiefactoren en sleutelparameters gegeven.

Cursusduur:
1 dag

Doelgroepen:
Deze cursus is specifiek voor eindgebruikers, managers en/of opdrachtgevers van bodemenergiesystemen ofwel de regievoerders.

Locatie:
MeetINoffice, Woerden
De cursustijden zijn 8.45 – 17.00 uur

Opbouw cursus:
Als centrale opzet voor de cursus is gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem: welke stappen doorloop je, om een goede regie op het bodemenergiesysteem te voeren? Er zijn zes stappen, de cursusdag wordt dan ook ingedeeld in zes lesblokken. Tijdens het doorlopen van de stappen worden de vele aspecten behandeld die bij bodemenergie een rol spelen.

  • Introductie bodemenergie
  • Kansen, risico’s en verplichtingen
  • Plan de regievoering!
  • Contractvormen
  • Controle op prestatie indicatoren
  • Bijsturing en optimalisatie

Info en inschrijven: neem contact met ons op via cursussen@bodemenergie.nl