Diverse cursussen speciaal voor overheden: vergroot uw kennis over bodemenergie in uw regio

Met de toename van aantal bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving groeit ook de behoefte aan meer kennis bij overheden, vergunningverleners en toezichthouders en hoe deze toe te passen in de praktijk. Daarom heeft BodemenergieNL diverse cursussen ontwikkeld, gericht op verschillende doelgroepen.

De cursussen kennen verschillende instapniveaus, te beginnen bij de introductiecursus. Bent u al bekend met bodemenergie en wilt u uw kennis verdiepen? Kies dan voor een van de verdiepings- of maatwerkcursussen.

Hieronder zetten wij de meest gevraagde cursussen voor u op een rij.

U kunt hier ook de brochure downloaden.

Introductiecursus Bodemenergie

Cursusduur:
1 dagdeel

Doelgroepen:
Iedereen binnen de overheid die te maken krijgt met bodemenergiesystemen maar er nog niet zo veel ervaring mee heeft. De introductiecursus behandelt alle basisbegrippen voor een brede doelgroep.

Locatie:
Op aanvraag

Opbouw cursus:
De focus ligt op open en gesloten bodemenergiesystemen

 • Werking open en gesloten systemen
 • Wet- en regelgeving
 • Bodemgeschiktheid
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Praktijkvoorbeelden

Info en inschrijven:
Neem contact met ons op via cursussen@bodemenergie.nl

Toezicht en handhaving vanuit BRL-en

Cursusduur:
1 dagdeel

Doelgroepen:
Toezichthouders en handhavers

Locatie:
Op aanvraag

Opbouw cursus:
De focus ligt op gesloten bodemenergiesystemen

 • Werking open en gesloten systemen
 • Ontwerpen
 • Installeren
 • Beheren
 • Praktijkcasussen

Info en inschrijven:
Neem contact met ons op via cursussen@bodemenergie.nl

 

Basiscursus Bodemenergie voor Overheden (OB)

Cursusduur:
1 dag

Doelgroepen:
Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water, ruimte en bouwen bedoeld voor:

 • Bestuurders/beleidmakers
 • Vergunningverleners en toezichthouders
 • Gemeenten & provincies
 • Omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)

Locatie:
Op aanvraag

Opbouw cursus:
De focus ligt op open en gesloten bodemenergiesystemen

De cursus biedt een compleet overzicht van alle aspecten:

 • Werking open en gesloten systemen
 • Gebouwzijdige aspecten
 • Milieueffecten
 • Algemeen wettelijk kader
 • Vergunningverlening en Toezichthouden
 • Aanleg bronnen en lussen
 • Functioneren
 • Interferentie en ordening

Info en inschrijven:
Kijk hier voor meer informatie

 

Verdiepingscursus Bodemenergie Gesloten Systemen (OV)

Cursusduur:
1 of 2 dagen

Doelgroepen:
Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water, ruimte en bouwen bedoeld voor:

 • Bestuurders/beleidmakers gesloten systemen
 • Vergunningverleners en toezichthouders gesloten systemen
 • Gemeenten & Omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)

Locatie:
Op aanvraag

Opbouw cursus:
Verdieping theorie, enkele casussen (1 dag)

 • Indieningsvereisten
 • Techniek
 • SPF
 • Interferentie

Maatwerk: Praktijkcasussen, inbreng vanuit cursisten (1 dag)

 • Beoordelen melding
 • Toezichthouden
 • SPF-berekening
 • Beoordelen interferentie

Info en inschrijven:
Kijk op hier voor meer informatie

 

Verdiepingscursus Bodemenergie Open Systemen

Cursusduur:
4 – 8 dagen

Doelgroepen:           

 • Vergunningverleners en toezichthouders open systemen
 • Provincies en Omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)

Locatie:
Op aanvraag

Opbouw cursus:
Module 1: basiskennis geohydrologie (4 dagen)

 • Geologie + practicum
 • Geohydrologie: basisbegrippen en systeemanalyse
 • Hydrogeochemie: basisbegrippen
 • Rekening met geohydrologische effecten
 • Toepassing MLU

Module 2: vergunningverlening en handhaving (2 of 4 dagen)

 • Uitleg open en gesloten systemen
 • Beleid en wetgeving
 • Uitgebreidere toelichting op gesloten systemen
 • Beschikken en handhaven
 • Locatiebezoek
 • Toekomstige ontwikkelingen
 • Diverse casussen doorrekenen m.b.v. MLU (2 dagen)

Info en inschrijven:
De Verdiepingscursus Bodemenergie Open Systemen wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met BodemenergieNL. Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Wateropleidingen of neem contact op met contact op met Vincent van der Linden.

 

Cursussen op maat

Het is ook mogelijk om in overleg met onze docenten een cursus samen te stellen, specifiek gericht op uw organisatie. De maatwerkcursussen bestaan dan uit een selectie van aspecten uit andere cursussen, die naar wens kunnen worden aangevuld met praktijkcasussen. Wel zo praktisch!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen@bodemenergie.nl

 

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op een van onze cursussen!