Cursussen

Cursussen in bodemenergie en warmtepompen

BodemenergieNL, brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die te maken hebben met bodemenergie, verzorgt al jaren succesvolle cursussen over bodemenergie. Sinds 2012 hebben die de vorm van de Leergang Bodemenergie.

Leergang Bodemenergie

De leergang is opgebouwd uit zeven cursusmodulen die inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd. Er is een basiscursus en er zijn meerdere specialisatiecursussen. De basiscursus is breed georiënteerd en geschikt voor onder andere installatiebedrijven, woningcorporaties, architecten en projectontwikkelaars.
De specialisatiecursussen zijn gericht op partijen verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en oplevering.

Bij de specialisatiecursussen is het mogelijk de kennis te toetsen in een Cito-examen. Mede hierdoor hebben ze een onafhankelijke kwaliteitsborging en onafhankelijke bewijsvoering voor het afleggen met goed gevolg. Meer informatie over de examens vindt u op de website van Cito.
Wilt u meer weten over de zeven cursusmodulen dan verwijzen wij u graag naar Bodemenergie.nl

Leergang Warmtepompen

Onder druk van de stijgende energiekosten en de toenemende vraag naar duurzame energiesystemen groeit de vraag naar warmtepompen in woningen en utiliteitsbouw. Om goede warmtepompsystemen te ontwerpen en realiseren is actuele kennis van zaken essentieel. Daarom is op initiatief van OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf) de Leergang Warmtepompen ontwikkeld.

Warmtepomp Academy organiseert deze cursussen. De Leergang Warmtepompen bestaat uit vijf cursussen die, afhankelijk van de complexiteit, één tot drie dagen duren.

Bekijkt u voor meer informatie over de vijf cursussen de website van Warmtepomp Academy.