Doelstellingen

Het doel van Gebruikersplatform Bodemenergie:

  • Eindgebruikers van een WKO helpen bij het optimaliseren van het systeem – in de breedste zin van het woord.
  • Binnen 3 jaar het imago verbeteren van het product warmte- en koude opslag in de bodem.
  • Samen met u ervoor zorgen dat de technologie van bodemenergie serieus bijdraagt aan de doelstellingen in het nationale Energieakkoord.
  • Opkomen voor uw belangen op diverse niveaus, zoals bij overheden en collega-brancheorganisaties.
aanleg bodemenergiesysteem, doelstellingen Gebruikersplatform