Eerste Bodemenergie gevelschildjes zijn gesignaleerd

Eindgebruikers die trots zijn op hun bodemenergiesysteem kunnen dat sinds kort ook tonen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft voor dit doel een fraai geëmailleerd schildje ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste gevelschildjes al in het straatbeeld te bewonderen. Door het gevelschildje op het gebouw te bevestigen, kunnen eindgebruikers en beheerders aan hun klanten, bezoekers en andere stakeholders laten zien dat zij bodemenergie benutten.

Afgelopen november is tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie het eerste exemplaar van het schildje uitgereikt aan de winnaar van de WKO Duurzaamheid Award 2017. De winnaar, Fréderique Houben, taakgroephoofd en programmamanager Energie bij de Universiteit Utrecht, heeft het gevelschildje meteen een mooie plek op het pand van de universiteit gegeven. Maar ook andere eindgebruikers, zoals Adri Meijdam, beheerder van het WKO-systeem bij asr Verzekeringen heeft het gevelschildje bij de ingang van ‘zijn’ pand opgehangen (zie foto).

Schildje bestellen
Vanaf heden kunnen ook alle andere leden van het Gebruikersplatform Bodemenergie een gevelschildje bestellen, waarna zij deze op hun eigen gebouw kunnen bevestigen. Het schildje kan alleen worden geleverd aan eindgebruikers of beheerders van wie het WKO-systeem aan de vergunningseisen van de provincie voldoet. Voor meer informatie over de prijs en het plaatsen van een bestelling kunt u een mail sturen naar Dick Westgeest, westwatercons@planet.nl.