Overheid blijft investering in energiezuinige technieken stimuleren via EIA

De overheid stimuleert ook in 2019 investeringen in energiezuinige technieken vanuit het bedrijfsleven. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt de overheid fiscaal voordeel aan ondernemers die investeren in technieken die op de Energielijst staan.

Deze bedrijven kunnen tot 45 procent van de investeringskosten van hun fiscale winst aftrekken. In totaal stelt de overheid 147 miljoen euro beschikbaar voor de EIA. De energielijst is dit jaar uitgebreid met een nieuw hoofdstuk dat ingaat op de energietransitie. In dit hoofdstuk moedigt de rijksoverheid elektrificatie en het gebruik van waterstof aan.

Waterstof
Een voorbeeld van een energiezuinige techniek die onderdeel uitmaakt van het nieuwe hoofdstuk is de lokale productie van waterstof door elektrolyse. Bedrijven mengen de waterstof na de productie bij met aardgas en verminderen zo het aardgasverbruik ten opzichte van oorspronkelijke energieopwekkingsmethodes. De EIA stimuleert verder ook de afvang en opslag van CO2.

Isolatie procesinstallaties
Een andere nieuwe toevoeging aan de EIA is de isolatie van bestaande procesinstallaties in de industrie. Op dit vlak is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nog veel energiebesparing mogelijk. Daarnaast ligt dit jaar de focus op de opslag van duurzaam geproduceerde elektriciteit en warmte.

Systeemintegratie elektriciteitsnet
De RVO heeft de EIA verder uitgebreid met een nieuwe code voor de bevordering van systeemintegratie op het net. De Energielijst bevat bijvoorbeeld een nieuwe techniek die automatisch productie-installaties van fabrieken aan of uit zet, gebaseerd op het schommelende energie-aanbod van duurzame energie op het net. Zo blijft het energienet in balans.

Warmtepompen
De EIA bevat nog een belangrijke toevoeging voor de gebouwde omgeving: de aparte opname van warmtepompen waarbij gebruik wordt gemaakt van een halogeenvrij koudemiddel. Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen met een generieke code alsnog worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder meer getoetst op energiebesparing.