Enquête TU Delft over bodemenergie

Gebruikersplatform Bodemenergie steunt graag wetenschappelijk onderzoek naar bodemenergie. Met name als dat gaat over het optimaliseren van bodemenergie, aangezien dat exact is wat het platform ook nastreeft. Onderzoekers Martin Bloemendal en Marc Jaxa-Rozen van de TU Delft voeren op dit moment het onderzoek ‘Bodemenergie Smart Grids’ uit. Zij ontwikkelen een raamwerk (smart grid) waarin bodemenergiesystemen informatie uitwisselen en zelf het gebruik van de ondergrond regelen. De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en Shell financieren het onderzoek dat onderdeel is van het Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) programma.

Wilt u, als gebruiker van een WKO-systeem, aan dit onderzoek meewerken door een enquête in te vullen die de onderzoekers opstelden? Het duurt  enkele minuten en het is anoniem. Hoe het werkt, leest u in de uitleg van Martin Bloemendal en Marc Jaxa-Rozen:

Beste gebruiker van bodemenergie,

Uw ervaring met uw bodemenergiesysteem is waardevolle informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Deze link leidt naar een online enquête met vragen over barrières en drivers om te investeren in een Bodemenergiesysteem. Zou u uw ervaring willen delen door de enquête in te vullen? Het invullen van de enquête duurt enkele minuten en is anoniem; de resultaten worden toegepast in simulaties en verwerkt in wetenschappelijke publicaties.

Deze enquête is opgesteld door onderzoekers van de Technische Universiteit Delft. In dit artikel leest u een uitgebreide beschrijving van de scope en het doel van het onderzoek. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u kwijt in een algemeen invoerveld van de enquête. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met de onderzoekers.

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet, alvast bedankt!

Martin Bloemendal en Marc Jaxa-Rozen
j.m.bloemendal@tudelft.nl, m.jaxa-rozen@tudelft.nl
0625179849