Gebruikersplatform viert 1e lustrum tijdens Nationaal Symposium Bodemenergie

De organisatie van het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie was dit jaar in handen van het GPB en de NVDO. Samen zetten zij die middag goed presterende bodemenergiesystemen, en de manier waaróp je ze optimaliseert, in de schijnwerpers. Het gebruikersplatform vierde zijn vijfjarig bestaan, en deed dat onder meer met de introductie van een nieuwe titel: ‘Ambassadeur van Bodemenergie’.

Het Symposium is traditiegetrouw ook het moment van de jaarlijkse WKO Duurzaamheid Award uitreiking. Dit jaar overhandigde Richard Tieskens, directeur vastgoedbeheer bij het Rijksvastgoedbedrijf, die aan de winnaar. De Award van 2018 ging naar Thijs Meulen, voor zijn inspanningen om de bodembronnen en Europa’s grootste ringleidingsysteem voor warmte en koude bij de TU/e verder te optimaliseren.

De aanwezigen kregen een reeks presentaties voorgeschoteld, die onder meer te maken hadden met de wet- en regelgeving rondom bodemenergie, de ambities van het Rijksvastgoedbedrijf om sterk te verduurzamen en innovaties bij wko-systemen, zoals regeneratie via oppervlaktewater. Maar het jaarlijkse Symposium is behalve een middag vol interessante presentaties bij uitstek ook een gelegenheid om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en de enorme hoeveelheid kennis over bodemenergie die er bestaat onder de aanwezigen te delen.

Wilt u teruglezen wat de sprekers bij het Symposium vertelden, lees dan hier het uitgebreide verslag.

De handouts zijn via deze link beschikbaar als pdf voor leden van het platform.