Geslaagd webinar zorgt voor inzicht in praktijkervaringen bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde op 26 november samen met de gemeente Utrecht het webinar ‘Bodemenergie in de praktijk; resultaten en ervaringen’. Aan de hand van verschillende praktijkverhalen kregen de deelnemers van het online event een goed idee van de aandachtspunten bij het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en beheer van bodemenergiesystemen.

Dagvoorzitter Henk van Zoelen verzorgde de opening van het webinar en gaf vervolgens het woord aan Heidi Neomagus, die als Projectleider milieu bij de gemeente Utrecht werkt. In haar welkomstwoord ging ze kort in op de ambitie van de gemeente Utrecht voor de energietransitie en hoe de gemeente dit wil bereiken. Neomagus besteedde verder aandacht aan het proces dat voorafgaat aan de realisatie van een bodemenergiesysteem.

Uitleg WKO-scan
Na het woord van welkom van Neomagus vertelde Van Zoelen wat meer over de organisator van het webinar, het Gebruikersplatform Bodemenergie. Vervolgens introduceerde hij de eerste spreker van het kennisevent: Adri Meijdam. Hij is specialist MVO bij a.s.r. Nederland gaf in zijn presentatie aan hoe zijn werkgever bij de renovatie van het hoofdkantoor er met behulp van een WKO-systeem in slaagde om van het gas af te gaan. De tweede presentatie kwam van Ivo Everts, die de deelnemers van het webinar uitlegde wat de WKO-scan van het Gebruikersplatform Bodemenergie inhoudt. Deze scan is ontwikkeld om beheerders en eigenaren van bestaande bodemenergiesystemen aan de hand van een adviesrapport handvatten te geven hun klimaatsysteem te optimaliseren.

Kostenefficiënt verduurzamen
Na een korte pauze was het woord aan Björn Kouwenhoven, de laatste spreker van het online kennisevent. Vanuit zijn rol als exploitatiemanager energie bij NS Stations vertelde Kouwenhoven hoe hij werkt aan het kostenefficiënt opzetten van bodemenergiesystemen om verschillende stations op duurzame wijze van warmte en koude te voorzien. Zijn methode is vooral gebaseerd op financiële uitgangspunten; elk systeem moet uiteindelijk met een positief, financieel rendement kunnen draaien. Elke spreker nam aan het einde van zijn presentatie uitgebreid de tijd om vragen van de deelnemers te beantwoorden.

Om de belangrijkste informatie van dit webinar na te lezen, kunt u hier het uitgebreide verslag downloaden:
Verslag webinar 26 november 2020

Wilt u de handouts van de getoonde sheets nogmaals bekijken, dan kunt u deze hier downloaden.

Presentatie door Henk van Zoelen
Presentatie door Heidi Neomagus
Presentatie door Adri Meijdam
Presentatie door Ivo Everts
Presentatie door Björn Kouwenhoven

Heeft u het webinar gemist, en wilt u hem alsnog zien, dan kunt u hier het online event in twee delen terugkijken: