Interactieve webinars over rol van bodemenergie in de energietransitie

Werk je bij de gemeente en wil je goed beslagen ten ijs komen als je de energietransitie gaat vormgeven? Volg dan een van de interactieve webinars die het Gebruikersplatform Bodemenergie op meerdere dagen in juni organiseert. Het eerste webinar vindt plaats op 9 juni aanstaande. Deze informatieve sessie organiseren we samen met de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland. Enkele sprekers richten zich dan ook specifiek op deze regio. Maar de komende maanden organiseren we dergelijke seminars ook met andere gemeenten en/of provincies.

Doel van onze interactieve webinars is het nader onder de aandacht brengen en toelichten van de mogelijkheden van bodemenergie bij gemeenten die bodemenergie willen inpassen in hun warmtetransitieplannen. Elk event wordt geleid door een dagvoorzitter die live vanuit de studio als gastheer optreedt. Hij leidt de deelnemers aan het webinar door de vooraf opgenomen, korte presentaties van specialisten. Na afloop van elke videopresentatie kunnen de deelnemers online hun vragen stellen – intypen in een chatvenster – waarna de dagvoorzitter deze live doorgeeft aan de specialisten die op hun beurt de vraag direct beantwoorden.

Schrijf je in voor het webinar op 9 juni.

Diverse specialisten aan het woord

Op 9 juni, tijdens het eerste webinar in deze serie, is Richard Tieskens, voormalig directeur Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf de dagvoorzitter. Hij zet alle deelnemers aan het webinar een serie boeiende presentaties voor. De volgende specialisten geven hun visie en staan na afloop van hun presentatie beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

  • Ad van Bokhoven, adviseur bij KWA, verzorgt een inleiding over bodemenergie als zeer kansrijke duurzame techniek om (bestaande) woonwijken en utiliteitsgebouwen aardgasloos te maken. Hij legt uit wat bodemenergie exact is en welke mogelijkheden en subsidies er zijn.
  • Antje Jordan en Nellie-Anne Guijt van de provincie Zuid-Holland geven in hun presentatie een analyse van lokale warmte-initiatieven, zodat andere initiatiefnemers daarvan kunnen leren.
  • Merel Gravemaker van de gemeente Katwijk en Dick van Harlingen van VHGMlichten de ideeën en initiatieven in twee gemeenten toe. Onder meer een proeftuinproject met WKO in Katwijk en de toepassing van een WKO-installatie met thermische energie oppervlaktewater in een nieuwbouwwijk komen daarbij aan de orde.
  • Fred Verhaaren, directeur van Helena Sustainable Innovations, behandelt de grootschalige aanpak van gesloten bodemenergiesystemen in bestaande woonwijken. Hiermee kan elke bestaande, redelijk tot goed geïsoleerde woning tegen relatief lage kosten van het gas los naar all-electric en (bijna) nul op de meter (NOM) worden gebracht.
  • Frank Schoof, voorzitter van het Platform Geothermie, gaat in op de rol van geothermie in de verduurzaming van het vastgoed. Hij geeft onder meer een toelichting op het mogelijk gebruik van geothermie in de provincie Zuid-Holland en een overview van de toepassing van aardwarmte in Nederland.
  • Peter Mertens van Grants Unlimited B.V. gaat in op de vraag wat gemeenten op zich af krijgen door het Klimaatakkoord en hoe je daarop met bodemenergie kunt inspelen.

De bovenstaande sprekers zijn actief op het webinar van 9 juni. Bij de volgende webinars kan de samenstelling van specialisten wisselen. Ook komen er andere onderwerpen aan bod die we afstemmen op de organiserende gemeente en provincie.

Schrijf je nu in voor de webinars, waarna wij je een deelname-link toesturen.

 

Het exacte programma van de specifieke webinars vind je in onze Agenda.