Interview met Dick Westgeest in VV+

In het september nummer van VV+ Magazine stond een interview met Dick Westgeest, projectmanager van Gebruikersplatform Bodemenergie. Hij vertelt o.a. over het feit dat sommige bodemenergiesystemen niet optimaal functioneren en dat ervaringsdeskundigen kunnen vertellen welke winst met bodemenergie is te halen.

In het artikel ligt Westgeest ook de doelen toe van Gebruikersplatform Bodemenergie: het imago van het product bodemenergie verbeteren, ervoor zorgen dat bodemenergie serieus bijdraagt aan de doelstellingen in het nationale Energieakkoord en eindgebruikers, die al een bodemenergiesysteem hebben, te helpen deze te optimaliseren. 

Lees hier het interview met Dick Westgeest op het Gebruikersplatform dat stond in VV+ Magazine.