Komt u bij de Programmaraad?

Gebruikersplatform Bodemenergie opereert deels onder de vleugels van de Vereniging BodemenergieNL, bijvoorbeeld als het gaat om financiën, kennis, cursussen en administratie.
Om het eigen beleid, samenwerkingen en onder meer het activiteitenprogramma zoals symposia en beurzen te coördineren, roept Gebruikersplatform Bodemenergie een eigen, nieuw te ontwikkelen Programmaraad in het leven. Idealiter gaat deze raad per 1 januari 2016 aan de slag.

Eindgebruikers
De raad bestaat uit 9 leden, allen eindgebruiker van een WKO-systeem. Daarnaast heeft de raad een vertegenwoordiger van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en een voorzitter die de Programmaraad zelf kiest. In totaal bestaat de raad zo uit 11 leden. Een bestuurslid van BodemenergieNL en de voorzitter van de Programmaraad bespreken regelmatig de voortgang op hoofdlijnen.

Kandidaatstellen
Wilt u, behalve door lid te zijn, een actieve bijdrage leveren aan Gebruikersplatform Bodemenergie, en heeft u een visie voor de toekomst van het platform? Dan zien wij heel graag uw aanmelding voor de Programmaraad tegemoet. Als eindgebruiker van een WKO kunt u zich kandidaatstellen voor de Programmaraad via info@gebruikersplatformbodemenergie.nl, of via het contactformulier op deze website.

Gebruikersplatform Bodemenergie kijkt uit naar uw aanmeldingen!