“Kennisuitwisseling blijft voor ons speerpunt nummer één”

“Ons doel, om van de eindgebruiker een kundige en mondige gesprekspartner te maken, is nog lang niet bereikt”, zegt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie in een interview. Het afgelopen jaar bereikte hij met het platform via webinars ruim 1.100 mensen. Maar nu steeds meer eindgebruikers met bodemenergie te maken krijgen, is én blijft kennisuitwisseling het belangrijkste onderwerp op de agenda.

 

In het interview bespreekt Westgeest verschillende onderwerpen. Zo geeft hij aan dat beleidsmakers bij de provincies en gemeenten een zeer belangrijke taak te vervullen hebben. Voor het gebruikersplatform is het cruciaal dat gemeenten in hun wijkgerichte aanpak niet star maar zo flexibel mogelijk aan de slag gaan. “De bewoners van de wijk moeten in staat zijn om stapsgewijs te verduurzamen en op natuurlijke momenten kunnen overstappen.”

Ook gaat hij in op de steeds belangrijkere rol van bodemenergie bij het koelen van onze woningen en gebouwen. De nieuwe BENG-regelgeving vereist dat we koude als volwaardig onderdeel van onze energiesystemen van de toekomst gaan zien, zegt Westgeest. Verder brengt hij de meerwaarde van het lidmaatschap onder de aandacht. De voor leden gratis diensten, zoals de WKO-scan en de Second Opinion, kunnen voor veel (potentiële) eindgebruikers een cruciale rol vervullen. Daarnaast staan er ook in 2021 uiteenlopende kennissessie op de agenda; in eerste instantie nog als webinar, maar zodra het kan ook als workshop en excursie op locatie. Daarbij benadrukt het Gebruikersplatform het belang van samenwerking met andere organisaties; iets wat de komende tijd verder wordt uitgebouwd.

Wilt u meer weten over de visie van het Gebruikersplatform Bodemenergie en de wijze waarop Dick Westgeest dit de komende periode wil uitvoeren, lees dan het hele interview met hem.