ledeninformatie listing

Onze deelnemers
Als deelnemer bent u degene die het Gebruikersplatform Bodemenergie draagt. Onze deelnemers vormen een diverse groep van eindgebruikers, verdeeld over de gebruikersgroepen utiliteit, zorg en wonen, agrarische sector en industrie. Zij hebben allen belang bij bodemenergie.
Alleen eindgebruikers van (geplande) WKO-installaties mogen lid zijn. Met eindgebruiker bedoelen wij iedereen die van het comfort van het bodemenergiesysteem geniet, die de energierekening betaalt en die geen commerciële belangen heeft bij de exploitatie ervan.

Search Leden

  

U moet ingelogd zijn om de profielen te bekijken

Bedrijfsnaam Vestigingsplaats Naam Email Telefoonnummer Gebruiker in het segment Type organistatie