Locatiegebonden wetgeving

De ligging van het project kan bepalend zijn voor de haalbaarheid van de energieopslag. Dit geldt zowel voor open als voor gesloten systemen. Grofweg zijn er vier belangrijke aandachtsgebieden te onderscheiden: milieubeschermingsgebieden, natuurgebieden, gebieden met archeologisch waardevolle objecten en gebieden rondom spoorlijnen. Een nadere uitleg over deze wettelijke aspecten is terug te vinden in het handboek ‘Richtlijnen’ dat Bodemenergie NL uitgeeft.