Nieuwe gebruikerscursus ‘Regie op bodemenergiesystemen’ ontwikkeld

Het Gebruikersplatform Bodemenergie en BodemenergieNL zijn druk bezig een nieuwe cursus ‘Regie op bodemenergiesystemen’ te ontwikkelen. De start van de cursus vindt naar verwachting in de loop van november plaats. Deze nieuwe cursus is bedoeld voor regievoerders: eindgebruikers, managers en/of opdrachtgevers van bodemenergiesystemen.

Het doel van de gebruikerscursus is om overzicht te bieden. Welke factoren zijn bepalend voor een goed functionerend bodemenergiesysteem? En hoe kun je als gebruiker een goede regie voeren op de exploitatie van een bodemenergiesysteem? De cursus duurt één dag en is ingedeeld in zes lesblokken. Wie deze stappen doorloopt, behandelt veel belangrijke aspecten van bodemenergiesystemen. De lesblokken zijn: Context en stakeholders, Kansen, risico’s en verplichtingen, Maatregelen en taken, Aansturing en uitvoering, Monitoring en prestaties en Verandering en bijsturing.

Cursusdag optimaal benutten
Om alles uit de cursusdag te halen, voeren deelnemers vooraf een voorbereidingsopdracht uit. Zo hebben zij onder meer alvast scherp wie hun stakeholders zijn, welke vergunningen van kracht zijn voor hun wko-systeem en welke prestatie-indicatoren voor hen relevant zijn. Na afloop van de cursus hebben deelnemers voldoende kennis om zelf regie te houden op hun wko-systeem.

Leergang bodemenergie
Hou onze website in de gaten voor meer informatie. Deze cursus is niet bedoeld voor vakmensen die beheer en onderhoud aan bodemenergiesystemen uitvoeren. Voor hen is er de cursus E (exploitatie) binnen de ‘Leergang bodemenergie’ van BodemenergieNL.