Onderzoeksprogramma ‘Bodemenergie Smart Grids’

De ondergrond speelt voor het koelen en verwarmen van gebouwen een cruciale rol bij de energiebesparing die Nederland voor ogen staat. De visie van de TU Delft is dat de enorme potentie van deze duurzame bron van energie bestendig en optimaal moet worden benut. Met de huidige stand van de techniek en binnen de huidige praktijk en wettelijke kaders is dit niet gewaarborgd.

 

 

Lees de verder beschrijving van het WKO-onderzoek van de TU Delft.