Uitgebreid verslag ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ NS Stations

Op 20 september was NS Stations gastheer voor een ‘Op weg naar huis Bijeenkomst’ die zij samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerden. NS Stations is in ons land een van de grote eigenaren en exploitanten van meerdere wko-systemen en heeft daarom veel informatie te delen en kennis over te dragen. Bovendien heeft spreker Björn Kouwenhoven, senior-adviseur Energie bij NS Stations, een uitgesproken visie op de exploitatie, die bijna volledig is gebaseerd op monitoring van financiële KPI’s.

Het station heeft een elektrische aansluiting van 5 MW waarbij in februari 2018 de hoogste piekbelasting werd geregistreerd – toen alle warmtepompen werden ingeschakeld – van 2,7 MW. Daarnaast verbruikt Amsterdam CS 886.000 m3 gas, met een piek van 500.000 m3 in het eerste kwartaal van 2018. Dat er een redelijke stijging in het energiegebruik zichtbaar is, komt doordat er de laatste veel is bijgebouwd.

Volgens Henk van Duin, technisch ontwikkelaar bij NS Stations, is de energievraag bepalend voor de capaciteit van de WKO’s bij het Amsterdam CS. Die exacte energievraag was vooraf lastig te bepalen, onder andere omdat er steeds weer wordt bijgebouwd. Om de huidige en toekomstige energievraag te bepalen, is er een energiestudie uitgevoerd waarin de energievraag per deelproject is bepaald.

Lees van deze bijeenkomst op Amsterdam CS een uitgebreid verslag in de pdf.

(Voor een uitgebreid artikel over de filosofie van Björn Kouwenhoven van NS Stations kunt u het artikel lezen dat we eerder publiceerden.)