18 september: Op weg naar huis bijeenkomst bij Provinciehuis ’s-Hertogenbosch

Op dinsdag 18 september is het Gebruikersplatform Bodemenergie te gast in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Daar organiseren we samen met onze partners een ‘Op weg naar huis bijeenkomst’. Dat zijn redelijk korte, maar zeer informatieve kennissessies waar we actuele onderwerpen over bodemenergie bespreken. Na de presentaties is er veel tijd voor discussies met de sprekers en de andere aanwezigen. We nodigen onze leden en andere geïnteresseerden in bodemenergie van harte uit.

INSCHRIJVING VOOR DEZE BIJEENKOMST IS GESLOTEN

Deze Op weg naar huis bijeenkomst heeft als thema ‘Het Energielabel in relatie tot wko’. René Bergman, projectleider bij de Provincie Noord-Brabant, geeft uitleg over de twee bodemenergiesystemen in het provinciehuis: één in het hoofdgebouw en één in de laagbouw. Beide systemen hebben een eigen vergunning. Hoe dat in de praktijk werkt, legt Bergman uit.

Energiebalans 
Daarna vertelt Paul Gerats meer over de werking en monitoring van beide energiesystemen. Gerats is adviseur energie bij Sweegers & de Bruijn Ingenieurs. Zo gaat hij onder andere in op de energiebalans in de laagbouw en het hoofdgebouw. Vervolgens zal Gerats meer vertellen over tussentijdse uitbreidingsonderzoeken met een woonwijk in 2008.

Energielabel A
Hierna geeft Gerats een tweede presentatie over de relatie tussen bodemenergie en het Energielabel. In die lezing zal hij uitleggen hoe een beter Energielabel en een lage Energie-index zijn te bereiken met bodemenergie.

Sparren 
Na de presentaties nemen alle aanwezigen in kleine groepen plaats aan tafels. Op die manier kunnen zij met elkaar hun mening, ideeën en eventuele zorgen delen. Kortom, de bijeenkomst is een ideaal moment om kennis op te doen én om kennis met andere bodemenergie-eindgebruikers te delen.

Inschrijven
Zoals u wellicht weet is de toegang gratis voor leden. Niet-leden zijn voor 150,- van harte welkom.

Hier kunt u het hele programma en de uitnodiging lezen. 

 

Foto: Olaf Smit