Kort en krachtige kennisoverdracht bij ‘Op weg naar huis bijeenkomsten’

Vanaf dit voorjaar organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een aantal ‘Op weg naar huis bijeenkomsten’. Het gaat om korte maar krachtige kennissessies waarvoor het gebruikersplatform al zijn leden en potentiële leden uitnodigt. Het doel is om in korte tijd, aan het einde van de werkdag, actuele onderwerpen en vraagstukken op het gebied van bodemenergie te bespreken. Daarbij is er voldoende ruimte om de discussie met de sprekers aan te gaan.

De eerste ‘Op weg naar huis bijeenkomsten’ staan gepland voor mei, in Rotterdam en Beverwijk. Die eerste heeft als centrale thema de nieuwe BRL 6000-21 ‘Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen’. De 2e, op 15 mei, heeft het karakter van een workshop ‘WKO bij gemeenten’ en vindt plaats in Beverwijk.
In juni zijn er nog twee van dergelijke, compacte kennissessies gepland. De eerste op 5 juni bij de Rabobank in Utrecht, en de 2e is een sessie in samenwerking met ENGIE, waarschijnlijk bij een eindgebruiker in Zwolle.

Voorlopige planning
Op dit moment is de programmacommissie van het Gebruikersplatform Bodemenergie bezig om de inhoud van de kennissessies af te ronden en de definitieve data en locaties vast te leggen. De voorlopige planning is als volgt:

mei: ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ over BRL 6000-21. Locatie: Rotterdam
15 mei: Workshop WKO bij gemeenten. Locatie: Beverwijk
5 juni: ‘Op weg naar huis bijeenkomst’. Locatie: Rabobank Utrecht
juni: ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ over Energielabels. Locatie: Zwolle
20 september: ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ over NS Stations. Locatie: Amsterdam CS
september: ‘Op weg naar huis bijeenkomst’ over Energielabel i.s.m. Sweegers & de Bruijn. Locatie: Den Bosch

Houdt de agenda op onze website in de gaten voor de exacte tijdstippen en data.