Webinar ‘Potentie, optimalisatie en organisatie van warmteketens met aquathermie in combinatie met bodemenergie in Amsterdam’

Als we grote aantallen woningen en gebouwen willen verduurzamen, zullen bodemenergie en aquathermie een cruciale rol vervullen. Het is erg belangrijk om de mogelijkheden
hiervan een duidelijke plek te geven bij de ontwikkeling van de warmtevisie en de wijkgerichte aanpak. Tijdens dit webinar zullen enkele sprekers, aan de hand van voorbeelden, laten zien hoe je deze technieken optimaal en gericht kunt inzetten. Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch. Dit webinar wordt georganiseerd door het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met Waternet en de gemeente Amsterdam.

Datum: donderdag 15 oktober 2020
Tijdstip: 14.00 – 16.15 uur
Kosten: deelname is gratis, dus meld u nu aan!

Het webinar staat onder leiding van dagvoorzitter Henk van Zoelen voormalig relatiemanager bij Rijkswaterstaat en hoofd van de afdeling Grondwater in de Provincie Noord-Brabant. In aansluiting op zijn opening zal Marieke van Doorninck, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid in Amsterdam de gemeentelijke aanpak van de energietransitie toelichten.

De eerste specialist in het webinar is Stefan Mol van Waternet. Hij bespreekt in zijn voordracht de voordelen die warmtewinning uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) biedt. Juist in de combinatie met bodemenergie kan aquathermie een cruciale rol vervullen om de balans in de bodem te handhaven en om bronnen op te waarderen.

De tweede spreker, Ivo Everts van Ates Control, behandelt het grote belang van de inregeling. Willen we klimaatsystemen op basis van bodemenergie goed laten renderen, dan is effectieve
regeltechniek cruciaal. Het Gebruikersplatform Bodemenergie ontwikkelde de WKO-scan, een tool om bodemenergiesystemen door te lichten. In de afgelopen jaren zijn al tientallen scans uitgevoerd, en Everts presenteert de lessen die daaruit te trekken zijn.

Ted Zwietering, voorzitter van KetelhuisWG zal als laatste spreker informatie geven over de oprichting van Energiecoöperatie KetelhuisWG. Dergelijke warmte-initiatieven kunnen in Amsterdam
een essentiële rol spelen om de oude stadswijken klimaatneutraal te maken. Hij benoemt in zijn presentatie de alternatieven die hij ziet voor het gebruik van aardgas, naast stadswarmte van AEB en NUON/Vattenfall.

Het volledige programma vindt u hier.

Interactief

Na elke presentatie is er ruime mogelijkheid voor de deelnemers aan het webinar om vragen te stellen via de chatfunctie. De sprekers zullen dan ‘live’ de vragen proberen te beantwoorden.

Aanmelden

Wilt u het webinar bijwonen, meld u dan tijdig aan via het inschrijfformulier. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en link voor deelname toegestuurd.