Kennis delen bij boeiend symposium

Op 25 november organiseerde het Gebruikersplatform Bodemenergie het symposium met de titel ‘Hoe word ik, als eindgebruiker van een WKO, een goede opdrachtgever?’. In het gebouw van ASR verzekeringen in Utrecht, onder meer vanwege zijn duurzame A-label een uitstekende locatie voor een bijeenkomst over duurzame energie, deelden verschillende sprekers hun inzichten met de ruim 70 aanwezigen. Alle kennis kan de bezoekers helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Albert Hulshoff
Albert Hulshoff

Risico’s spreiden
Eerste spreker Albert Hulshoff, zelfstandig adviseur bij AHB Consultancy, is deskundige op het gebied van duurzaam bouwen, energiebeheer en prestatiecontracten. Hij noemde een praktijkvoorbeeld van een gebruiker die zijn gebouw middels renovatie van een G naar aan A-label wilde verbeteren. Door omstandigheden lukte dat niet en vielen de energiekosten hoger uit. ‘Wie betaalde dat?’, vroeg Hulshoff de zaal. ‘De gebruiker van het pand’. Terwijl risico’s, pleitte Hulshoff, verspreid moeten worden over de adviseur, installateur en beheerder. Prestatiecontracten zijn daarvoor een oplossing, vertelde Hulshoff, onder meer omdat partijen daarin KPI’s (kritische prestatie indicatoren) met elkaar afspreken. Zulke vooraf vastgelegde meetpunten gaan bijvoorbeeld over de klanttevredenheid, duurzaam beheer en een optimale kostenbalans.

Jan Mimpen en Liesbeth van Hilten
Jan Mimpen en Liesbeth van Hilten

Balanssituatie wijzigen
Ook Jan Mimpen, adviseur duurzaamheid en comfort bij het Rijksvastgoedbedrijf en Liesbeth van Hilten van IF Technology, deelden hun ervaringen met een gebouw met het publiek. Het gebruik van dat gebouw was gewijzigd en Mimpen en Van Hilten vertelden welke invloed dat had op de energievraag en het afgiftepatroon. In 2002 begon Mimpen redelijk onbevangen met het bodemenergiesysteem. In 2005 bleek het gebouw 7 maal zoveel koude te leveren als te laden. Tussen 2005 en 2009 bleek de energiebesparing gemiddeld ook maar 55% te zijn van het vooraf gemaakte ontwerp. Mimpen legde vervolgens uit hoe hij dit euvel oploste. Hij ging onder meer veel actiever sturen op de balanssituatie en, de belangrijkste maatregel, hij schakelde IF Technology in die hun monitoringsysteem LIFT op de data loslieten.

Energievoorziening per kamer

Antonin van de Bree van LBP Sight, een adviesbureau voor bouw, ruimte en milieu, en Wim van Houdt van het Tergooi Ziekenhuis hielden een presentatie over de dynamische WKO-installatie in het ziekenhuis en de toekomstige uitbouw. Van Houdt vertelde over de feitelijk heel eenvoudige combinatie van een gasmotorwarmtepomp en de elektrische warmtepomp die het ziekenhuis heeft. Het Tergooi wilde meer inzicht in het binnenklimaat en schakelde LBP Sight in. In de toekomst willen ze in het ziekenhuis zelfs per kamer de energievoorziening kunnen zien.

dagvoorzitter Henk van Zoelen van RWS
dagvoorzitter Henk van Zoelen van RWS

Informatie verwerken
Anjo Travaille van Bovenkamers besprak daarna op inspirerende wijze hoe onze hersenen in een notendop werken. Zo behandelde hij onder andere hoe hersenen informatie opslaan in het lange termijn geheugen en die informatie vervolgens activeren. Ook vertelde hij hoe wij informatie verwerken. ‘Dat gaat grotendeel onbewust’, zei Travaille. ‘Als iemand een beslissing neemt, baseert hij maar 5% daarvan op basis van argumenten.’ Hoe mensen dan, als argumenten niet overtuigen, warm te krijgen zijn voor een WKO-systeem vertelde hij ook. Voorbeelden daarvan zijn: hamer niet te veel op perfecte optimalisatie van het systeem, maar op hoe het voldoet aan de wensen. Laat verder deskundigen aan het woord, want mensen nemen alleen iets aan van experts.

In de schijnwerpers
Ten slotte deelde Dick Westgeest van Gebruikersplatform Bodemenergie interessante feiten van het platform. Zo vertelde hij dat het platform duidelijk in een behoefte voorziet. Aan de activiteiten die het platform het afgelopen jaar organiseerde, deden 130 eindgebruikers mee. Het Gebruikersplatform Bodemenergie gaf verscheidene presentaties, introduceerde de WKO duurzaamheid Award, stond samen met BodemenergieNL en RVO op de Vakbeurs Energie in Den Bosch, voerde overleg met alle provincies over de belangen van de eindgebruikers en zette goede WKO-projecten in de schijnwerpers. Met die werkzaamheden gaat het Gebruikersplatform in 2016 onvermoeid verder. Ook ging Westgeest op hoofdlijnen in op het kort geleden verschenen Strategisch Plan Gebruikersplatform Bodemenergie 2016-2020. Dit plan is zeer binnenkort in te zien op ledendeel van de website.

Presentaties
Wilt u de presentaties bekijken van de sprekers, download ze dan hieronder:

Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren