Prestatiecontracten kunnen eindgebruikers WKO-systemen meer rust geven

In de wereld van de WKO-systemen zijn prestatiecontracten in opkomst. Goed nieuws voor de sector, want het komt nog te vaak voor dat extra kosten voor het verbeteren van installaties uiteindelijk bij de gebouweigenaren komen te liggen. Als er tenminste vooraf geen prestatieafspraken zijn vastgelegd. Vanwege het belang van deze contracten, koos Gebruikersplatform Bodemenergie een passend thema voor zijn jaarlijkse symposium: ‘Meer garanties op betere prestaties van bodemenergiesystemen’.

Dagvoorzitter Sonja Kooiman, adviseur bodem- en waterbeheer bij Ambient, een adviesbureau voor de publieke sector op dit gebied: ‘Er is nog veel onduidelijkheid wie wanneer verantwoordelijk is als het gaat om bodemenergie.’ Reden te meer om dit eens bespreekbaar te maken, tijdens het symposium in het hoofdkantoor van verzekeraar a.s.r.. Op donderdag 24 november zijn daar circa 50 mensen bijeengekomen om van diverse sprekers te horen hoe de risico’s van WKO-systemen beter en rechtvaardiger te verdelen zijn over de betrokken marktpartijen.

Betrokken opdrachtgever
Adri Meijdam van gastheer a.s.r. vertelt over hun ervaringen na één jaar bodemenergie. Meijdam bespreekt in zijn presentatie onder meer het FOME-BES (Fibre-Optic Monitoring) onderzoek, waarbij zij met een glasvezelkabel metingen uitvoeren rond hun zes koude en zes warme bronnen. Selina Roskam van RVO legt vervolgens uit dat WKO’s en energieprestatiecontracten een goed huwelijk vormen. Volgens haar is het daardoor ook mogelijk om meer rendement uit een WKO te krijgen.

Praktijkervaringen
Theo Peters, WKO-beheerder van Achmea, en zijn technisch dienstverlener Jon van Hilten van Croonwolter&dros presenteren daarna samen het prestatiecontract dat zij met elkaar hebben afgesloten voor een campus in Apeldoorn. Het contract is gebaseerd op no cure no pay, Croonwolter&dros biedt Achmea één vast aanspreekpunt, regelt de vergunningen en controleert het systeem op afstand en indien nodig uiteraard ook fysiek. Rik Molenaar van Techniplan gaat in zijn presentatie in op nieuwe wetgeving en een ISSO-publicatie over prestatiegaranties voor bodemenergiesystemen. Het gaat om ISSO-publicatie 107 die in 2017 verschijnt. Na de pauze doen ook Edwin Adang, energiecoördinator van de Universiteit van Amsterdam, en Martijn Cobelens van Unica hun ervaringen uit de doeken.

Uitreiking WKO Duurzaamheid Award 2016
Aan het einde van de middag is het tijd voor de uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award. Die prijs heeft Gebruikersplatform Bodemenergie in 2015 in het leven geroepen om een eindgebruiker te huldigen die uitzonderlijke inspanningen levert om zijn systeem te beheren en naar hoge prestaties te leiden. Dick Westgeest, voorzitter van Gebruikersplatform Bodemenergie, deelt de award uit. De award gaat uiteindelijk naar Björn Kouwenhoven.

Rondleiding en netwerkborrel
Na een rondleiding langs de WKO-installatie in het hoofdkantoor van a.s.r., door Adri Meijdam, is er een afsluitende borrel. Daar gaat de discussie over prestatiecontracten nog even door. Ook hebben de aanwezigen alle gelegenheid om Kouwenhoven en de andere genomineerden te feliciteren, maar ook om praktijkervaringen en visitekaartjes uit te wisselen.

Binnenkort leest u hier een uitgebreidere nabeschouwing van het jaarlijkse symposium van Gebruikersplatform Bodemenergie, te downloaden voor leden. Ook de presentaties van de sprekers plaatsen wij online en zijn te bekijken door leden.

Lees ook het uitgebreide verslag van dit symposium Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren
.

Of download de presentaties van de vijf sprekers:

Foto: Selina Roskam van RVO: ‘In de publieke sector is het gebruik van prestatiecontracten meer dan verdubbeld.’