Na ‘valse start’ werd Rijk Zwaan serieuze WKO-gesprekspartner

Een van de wereldspelers in groentezaden, Rijk Zwaan, heeft in Fijnaart een modern filiaal waar zij werkt aan de veredeling van groenten. Het verwarmen en koelen van deze teelt vraagt veel energie. Door gebruik te maken van warmte-koudeopslag kan men veel gas besparen. Bodemenergie helpt Rijk Zwaan dan ook om het fossiele energiegebruik fors te verlagen.

Begin 2010 begon installatiebedrijf Certhon bij Rijk Zwaan met de aanleg van het bodemenergiesysteem, in oktober van dat jaar was het warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) gereed om aan de klimaatinstallatie te worden gekoppeld. De toenmalige bedrijfsleider van Rijk Zwaan kreeg het beheer over de installatie en ging met het WKO-systeem aan de slag. Hoewel Certhon de installatie ontwierp en opleverde, en uiteraard ondersteuning gaf, was het bedrijf niet dagelijks aanwezig. Bovendien had Certhon, logischerwijs, geen verstand van de specifieke bedrijfsactiviteiten van Rijk Zwaan. ‘Dus hoe wij ons klimaat inregelden, moesten wij zelf in de vingers krijgen’, vertelt Arie Goos, technisch manager op de locatie Fijnaart van Rijk Zwaan en sinds een paar jaar verantwoordelijk voor het WKO-systeem.

Inzicht in energiestromen
In de eerste paar jaar dat het systeem draaide, was er weinig tot geen aandacht voor het creëren van een balans in de bodem. Het systeem werd vooral gebruikt om te verwarmen, terwijl een balans noodzakelijk is om het WKO-systeem niet uit te putten. Daarnaast was ook de monitoring destijds niet sterk ontwikkeld. Goos: ‘De bedrijfsleider had zijn handen vol aan het inpassen van het WKO-systeem, waardoor het monitoren geen prioriteit kreeg. Toen Marc van Zwet, assistent bedrijfsleider van Rijk Zwaan, en ik eind 2012 het stuur in handen kregen, wilden wij inzicht in alle energiestromen. We wilden het verbruik kunnen beheersen. We hebben contact gezocht met experts van buiten en vroegen hen naar onze installaties te kijken.’

Structureel overleg
Een van die experts is Chris Overes, winnaar van de eerste WKO Duurzaamheids Award die in 2015 is uitgereikt. Volgens Goos zette Chris Overes hen op het spoor naar meer en intensieve monitoring.
In de voorafgaande jaren was bovendien relatief weinig kennis overgedragen. Rijk Zwaan is daardoor in zekere zin met een ‘valse start’ aan het WKO-avontuur begonnen. Met Certhon is vanaf dat moment een structureel overleg in het leven geroepen. Goos: ‘Elke maand, de laatste tijd elke 6 of 7 weken, zitten wij met z’n allen achter het systeem om steeds weer naar optimalisaties te zoeken. Juist omdat wij nadrukkelijk kennis zijn gaan halen en veel beter wisten waar we het over hadden, zijn we voor hen ineens een echte gesprekspartner.’

Lees meer over dit WKO-systeem, onder andere ook de leerpunten uit dit project, in de uitgebreide projectbeschrijving Deze pagina is alleen voor leden beschikbaar.
Klik hier om te registreren