Rijksmuseum eerste overheidsgebouw met wko-schildje

Het Rijksmuseum heeft onlangs een wko-gevelschildje ontvangen. Daarmee is het museum het eerste overheidsgebouw waar een wko-schildje aan de wand prijkt. Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf overhandigde het schildje namens het Gebruikersplatform Bodemenergie aan Gerrit Engberts. Hij is hoofd Beheer en Onderhoud van de werktuigkundige installaties van het Rijksmuseum.

Het Rijksmuseum is sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het museum inclusief het wko-systeem. Het Rijksvastgoedbedrijf en het Rijksmuseum hebben samen een verbeterslag in de regeling en de energiebalans van het bodemenergiesysteem doorgevoerd.

Duurzaamheidswand
Gerrit Engberts kreeg toestemming om het schildje op een speciale “Duurzaamheidswand” in het Rijksmuseum te plaatsen. Die wand houdt medewerkers op de hoogte van de activiteiten en projecten die het Rijksmuseum uitvoert op het gebied van duurzaamheid.

Schildje bestellen
Alle leden van het Gebruikersplatform Bodemenergie kunnen een gevelschildje bestellen. Het wko-systeem dat zij beheren, moet dan wel voldoen aan de vergunningseisen van de provincie. Met een bodemenergie-schildje op de gevel kunnen wko-eindgebruikers en -beheerders hun klanten, bezoekers en andere stakeholders laten zien dat zij bodemenergie benutten. Het eerste exemplaar werd in november 2017 uitgereikt aan de winnaar van de WKO Duurzaamheid Award 2017 tijdens het Nationaal Symposium Bodemenergie. Voor meer informatie over de prijs en de bestelling kunt u een mail sturen naar voorzitter Dick Westgeest: westwatercons@planet.nl.

Het schildje aan de Duurzaamheidswand in het Rijksmuseum

Foto boven: links Gerrit Engberts, rechts Jan Mimpen