Nieuwe subsidieregeling maakt investeren in warmtepompen interessanter

Zelf duurzame energie opwekken is in 2016 lucratiever dan ooit. Vanaf januari 2016 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van kracht. Deze biedt een financiële tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidieregeling kan voor grote warmtepompen in de vele duizenden euro’s lopen.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de uitvoering. Deze regeling moet ervoor zorgen dat Nederlandse huishoudens en bedrijven minder gas gebruiken en zelf meer duurzame warmte opwekken. Daarmee besparen we fossiele energie en verminderen we de CO2-uitstoot.

Subsidiebedrag en voorwaarden
De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, type warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie van het toestel. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten op RVO.nl/ISDE. Daar staan ook  de voorwaarden voor particulieren en zakelijke gebruikers.

Subsidie aanvragen
De ISDE-regeling loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar maakt de RVO het budget vooraf bekend. In 2016 is 70 miljoen euro subsidie beschikbaar. Aanvragen voor de subsidie voor 2016 moeten voor 31 december 2016 binnen zijn via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staan een aanvraagformulier voor particulieren en voor bedrijven. RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Is het budget op dan kan de RVO geen subsidie meer verlenen.