Technieken

Drie technieken voor bodemenergie 

In grote lijnen is bodemenergie op drie manieren te winnen. Het Gebruikersplatform Bodemenergie is er primair voor gebruikers en eigenaren van open systemen.

• Open systemen
• Gesloten systemen
• Diepe geothermie

aanleg van WKO

Open systemen
Bij een open bodemenergiesysteem, kortweg WKO (Warmte- en Koudeopslag in de bodem), pompen we warm of koud water vanuit de bodem via een warmtewisselaar naar een warmtepomp. Het opgepompte grondwater komt, afhankelijk van de situatie, vanaf 20 tot 100 meter diepte. Het systeem onttrekt aan het opgepompte water de warmte of koude voor verwarmen of koelen en injecteert het water weer in de bodem. Na ongeveer een half jaar draait de installatie de circulatierichting om, zodat de temperatuurbalans in de bodem in stand blijft. WKO’s zitten 20 tot 300 meter onder het maaiveld. Deze techniek is zeer geschikt voor relatief grote vermogens, gemiddeld 150 kW per systeem. Dat maakt ze zeer geschikt voor utiliteitsgebouwen en, gekoppeld aan een warmte- of koudenet, collectieve woningbouwprojecten.

Gesloten systemen
Bij deze techniek komt een bodemwarmtewisselaar te pas. De wisselaar bestaat uit één of meerdere leidinglussen gevuld met water en niet-giftig antivriesmiddel. Die vloeistof zorgt voor transport van energie uit de warme of koude bodem en geeft die warmte of koude af aan de bovengrondse installatie. Een gesloten installatie pompt geen grondwater op; de vloeistof in de leidinglussen komt niet in contact met het grondwater. De meeste bodemwarmtewisselaars zitten verticaal in de bodem – op een diepte van circa 50 tot 150 meter -, maar horizontaal kan ook. Het rendement van deze systemen is gemiddeld iets lager dan van open systemen. Gesloten systemen vinden vooral toepassing bij individuele woningen, maar er bestaan ook collectieve gesloten systemen voor bijvoorbeeld appartementencomplexen.

Diepe geothermie
Bij de techniek ‘diepe geothermie’ benut men de warmte van het grondwater op grotere diepte, vanaf ongeveer 2000 meter diep. De temperatuur van het grondwater dieper dan twee kilometer kan plaatselijk variëren van zeventig tot honderdtwintig graden Celsius. Gebruikersplatform Bodemenergie richt zich vooral op ondiepe bodemenergie en dan met name die van open systemen (WKO’s). De temperatuur van het grondwater mag niet hoger zijn dan 25 graden. Bezoekt u het Platform Geothermie als u specifiek geïnteresseerd bent in diepe geothermie.

Deze illustratie toont de verschillen op een aantal aspecten:

Schema WKO systemen, gebruikersplatform Bodemenergie

Bron: Martin Bloemendaal